Aanpak file- en doorstromings-problematiek

Wassenaar ligt naast een belangrijke toegangsweg naar Den Haag. De N44 brengt echter veel nadelen met zich mee: geluidsoverlast, luchtvervuiling en het is een barrière die Wassenaar van noord naar zuid in tweeën breekt. De wegen door Wassenaar dienen als route voor sluipverkeer en zeker op mooie dagen staan de wegen van en naar het strand vol. Het verkeer in Wassenaar loopt vast.

  • Afwaarderingsplan N44: om de overlast van de N44 te verminderen, wil D66 deze terug brengen naar twee enkele rijbanen voor auto’s met 50 km/h. De vrijkomende banen moeten worden ingericht voor elektrische pendelbussen die met regelmaat gaan. D66 wil dat Wassenaar hiervoor samenwerking zoekt met de provincie en het rijk. De pendelbussen moeten Noordwijk, Katwijk en Wassenaar verbinden met zowel Den Haag als Leiden. Langs de busbanen moeten bij de haltes parkeerplaatsen voor fietsers en brommers ingericht worden, met elektrische laadpalen.
  • Verdiepen N44: D66 wil dat de N44 tussen Rozenplein en Raadhuislaan verdiept wordt aangelegd. Dit moet doorstroming van noord naar zuid verbeteren, geluidsoverlast wegnemen en de oost-west verbinding attractiever maken. D66 wil deze optie in samenwerking met Rijk en Provincie onderzoeken.
  • Doseerinstallaties: opstoppingen van verkeer dienen in het dorp zoveel mogelijk worden voorkomen. D66 wil dat op de route van de Van Zuylen van Nijeveltstraat naar de Lange Kerkdam een groene golf wordt ingericht met verkeerslichten. Een doseerinstallatie bij het Rozenplein moet dit zowel veiliger voor fietsers maken, als doorstroming stimuleren.
  • Geen afrit bij Maaldrift: D66 voorziet dat een extra afrit bij Maaldrift het sluipverkeer door Wassenaar alleen maar zal versterken. Bovendien wordt daarmee een oost-west verbinding voor fietsers en wandelaars die van de toekomstige groenstrook onder Katwijk naar de weilanden ten oosten Wassenaar of naar Leiden/Voorschoten willen fietsen onmogelijk en minder attractief gemaakt. D66 zal een extra afrit bij Maaldrift daarom niet steunen.
  • Oost-west verbinding: D66 wil de barrière werking van de N44 voor fietsers en wandelaars verminderen en op cruciale plaatsen van Noord naar Zuid meerdere bruggen voor fietsers en wandelaars aanleggen. Bij voorkeur in combinatie met ecoducten.
  • Ecoducten: De N44 is tevens een onneembare barrière voor dieren. Daarom wil D66 op cruciale plekken over de N44 ecoducten realiseren.