Schoon vervoer

D66 maakt werk van schoon vervoer. Schoner, beter én veiliger. Elektrisch vervoer, ook van  goederen, wordt gestimuleerd, met extra (slimme) laadpalen, vooral ook bij het centrum, en initiatieven voor deelauto’s. Vrachtverkeer wordt ontmoedigd, goederenvervoer met elektrische voertuigen aangejaagd. Voetgangers en fietsers krijgen in Wassenaar voorrang en fiets- en wandelroutes worden veilig ingericht. In het centrum komen meer stallingen, ook voor veilige stalling en opladen van elektrische fietsen. De maximum snelheid in het centrum en omliggende doorgaande wegen gaat omlaag van 50 km/h naar 30 km/h.

Dit zet een rem op sluipverkeer en is goed voor de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers. D66 maakt ook werk van beter openbaar vervoer. D66 zet in op een buslijn van Wassenaarse Slag naar de Vlietlanden. En op een buslijn van de nieuwe bouwlocatie bij Katwijk naar het centrum van Wassenaar. D66 wil dat de gemeente zich in de regio hardmaakt voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer over de N44 met goede aansluitingen naar het centrum van Wassenaar en Valkenhorst. D66 wil de N44 terugbrengen naar twee enkele rijbanen voor auto’s met 50 km/h. De vrijkomende banen moeten worden ingericht voor elektrische pendelbussen die regelmatig rijden en Noordwijk, Katwijk en Wassenaar verbinden met Den Haag en Leiden. De N44 tussen Rozenplein en Raadhuislaan moet verdiept worden aangelegd.

  • Uitstootvrij centrum: Winkels en voorzieningen in het centrum worden met elektrische voertuigen bevoorraad vanuit een hub gelegen buiten het centrum, op een van de industrieterreinen. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd, waar mogelijk komen fietsenstallingen in de plaats van parkeervakken.
  • Slimme laadpalen: D66 wil investeren in meer slimme openbare laadpalen waardoor accu’s van elektrische auto’s reservevermogen opslaan en zo onderdeel van de elektriciteitsvoorziening worden (Vehicle to Grid). We plaatsen op openbare parkeerterreinen, langs wegen en in parkeergarages laadpalen voor zowel auto’s als elektrische fietsen. 
  • Minder autoverkeer: De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische deelauto’s (zoals de auto’s van Samen Slim Rijden Wassenaar). D66 wil hiervoor structureel geld opnemen in de begroting.  Initiatieven van inwoners voor duurzame mobiliteit worden actief opgepakt door de gemeente die op voorhand hiervoor parkeerplaatsen en deelauto’s beschikbaar stelt. 
  • Beperking parkeren: D66 maakt zich sterk voor het verlagen van de parkeernorm, en wil bij nieuwbouwprojecten streven naar maximaal 1 parkeerplaats per woning.
  • Zonnepanelen boven parkeerplaatsen: D66 wil de openbare parkeerplaatsen overdekken met zonnepanelen. Hiermee kunnen elektrische auto’s opladen zonder het elektriciteitsnet te belasten. De restenergie wordt verdeeld over omliggende wijken en bedrijven. Geschikte locaties: Wassenaarse Slag, Parkeerterrein HGC, Parkeerterrein Kieviten en Parkeerterrein Kloosterland. 
  • Groen en veilig schoolverkeer: de gemeente en scholen stimuleren samen dat ouders kinderen met de fiets of te voet naar school brengen. Loop- en fietsroutes naar scholen moeten veilig zijn. Afhankelijk van de situatie, worden straten in overleg met scholen en de buurten afgesloten voor autoverkeer bij het begin van de schooldag en tijdens ophaalmomenten.