Ontmoetingsplekken

Om verbinding te voelen met je dorp, is het belangrijk dat er ontmoetingsplekken zijn voor alle doelgroepen. Hierdoor ontstaat een levendige sfeer en weten mensen elkaar beter te vinden.

  • Gedeeld gebruik van locaties: de gemeente subsidieert nu diverse gemeenschapsgebouwen en locaties die door een specifieke doelgroep worden gebruikt. Maar niet in elke wijk zijn dergelijke locaties beschikbaar. D66 wil dat in elke wijk in Wassenaar ontmoetingsruimtes beschikbaar zijn, die multifunctioneel zijn en voor alle doelgroepen opengesteld. Schoolgebouwen kunnen daarvoor een optie zijn. Door het delen van locaties door doelgroepen kunnen kosten worden bespaard.
  • Kulturhus: de gemeente subsidieert nu de huisvesting van verschillende welzijnsinstellingen, een theater, een bibliotheek, een filmhuis, galerieruimte en cursusruimtes. D66 wil dat functies en instellingen zoveel mogelijk bij elkaar worden gehuisvest, zodat er een levendige ontmoetingsplek ontstaat, kosten worden bespaard en samenwerking en uitwisseling kan worden verbeterd. D66 streeft ernaar een Kulturhus in te richten.
  • Werkplekken: startende ondernemers en thuiswerkers zijn gebaat bij contacten en inspiratie. D66 wil daarom dat er in Wassenaar een locatie komt met flexwerkplekken, bij voorkeur in of tegen het centrum aan om de levendigheid aldaar te stimuleren.