Klimaatneutraal dorp


D66 wil dat Wassenaar een klimaatneutraal dorp wordt. De gemeente moet hierin stevig het voortouw nemen. De overstap van fossiele energiebronnen naar duurzame energie vraagt nieuwe keuzes van iedereen. Daarom vindt D66 dat ook iedereen erover mee moet kunnen praten en beslissen. Niet alleen degenen die de weg naar het gemeentehuis al kennen. Dat vraagt om een gemeente die actief informeert, faciliteert en financiert.

Om klimaatveranderingen tegen te gaan is het cruciaal dat we zo snel mogelijk stoppen met de uitstoot van broeikasgassen en overstappen op duurzame energie. Ook in Wassenaar. D66 wil van Wassenaar, samen met de gemeente en de inwoners, een klimaatneutraal dorp maken.

Lees meer

We maken werk van schoon vervoer. Schoner, beter én veiliger. Elektrisch vervoer, ook van  goederen, wordt gestimuleerd, met extra (slimme) laadpalen, vooral ook bij het centrum, en initiatieven voor deelauto’s. Vrachtverkeer wordt ontmoedigd, goederenvervoer met elektrische voertuigen aangejaagd. Voetgangers en fietsers krijgen in Wassenaar voorrang en fiets- en wandelroutes worden veilig ingericht. In het centrum komen meer stallingen, ook voor veilige stalling en opladen van elektrische fietsen. De maximum snelheid in het centrum en omliggende doorgaande wegen gaat omlaag van 50 km/h naar 30 km/h.

Lees meer

Klimaatverandering raakt ons allemaal. We willen de keuze voor een schone manier van wonen, leven, recreëren en reizen voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken. D66 wil de inwoners hierbij meer betrekken met een gemeente die die bewoners actief informeert, adviseert, faciliteert en financiert. De overstap van fossiele energiebronnen naar duurzame energie vraagt nieuwe keuzes van iedereen. Daarom vindt D66 dat ook iedereen erover mee moet kunnen praten en beslissen. Niet alleen degenen die de weg naar het stadhuis al kennen.

Lees meer

In Wassenaar stellen we alles op alles om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Tegelijkertijd passen we ons aan het veranderende weer aan. Hittestress en de gevolgen van extreme neerslag gaan we tegen.

Lees meer

Afval is een belangrijke bron van steeds schaarser wordende grondstoffen. Door ons afval goed te scheiden en beter na te scheiden, stimuleren we hergebruik van grondstoffen. Iedere Wassenaarder heeft recht op een schone straat zonder rondslingerend afval.

Lees meer

Wassenaar is een mooi dorp om in te wonen, met heel veel groene woonwijken, landgoederen, duinen, natuur, het strand en de zee naast de deur. We koesteren al dat moois, maar we moeten nu aan de slag om het zo ook in de toekomst te houden.

Lees meer

Met zijn parken, landgoederen en Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide heeft Wassenaar veel groen om van te genieten voor wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers en recreanten. Spreiding van recreatie is het toverwoord. D66 wil alternatieve locaties ontwikkelen met gratis groene speelfaciliteiten, dichter bij het centrum van Wassenaar, zodat ondernemers ook kunnen profiteren van bezoekers.

Lees meer