Afval is een grondstof

Afval is een belangrijke bron van steeds schaarser wordende grondstoffen. Door ons afval goed te scheiden en beter na te scheiden, stimuleren we hergebruik van grondstoffen. Iedere Wassenaarder heeft recht op een schone straat zonder rondslingerend afval.

  • Van afval naar grondstof: We streven naar een circulair Wassenaar. Het scheiden van afval gaan we nog gemakkelijker maken met meer papier-, glas,- en textielbakken die standaard ondergronds worden geplaatst en een sensor hebben zodat ze tijdig worden geleegd. Ook kringloopwinkels zijn een ontmoetingsplek en een belangrijk onderdeel van circulair Wassenaar en koesteren en ondersteunen we, net als initiatieven van De Groene Meent om afval te verminderen.
  • Dynamisch inzamelen: afval van inwoners wordt tijdig opgehaald en gerecycled. Sensoren op ondergrondse afvalcontainers voor papier, glas, textiel, worden de standaard, de containers worden geleegd wanneer ze vol zijn.
  • Strijd tegen zwerfafval: Zwerfafval zorgt voor overlast en ongedierte en vervuilt het milieu. We voorkomen zwerfafval door dynamisch inzamelen, de inzet van afvalteams en hoge boetes op het laten slingeren van afval. We ondersteunen initiatieven van bewoners die zwerfafval opruimen met het aanbieden van prikstokken en vuilniszakken.
  • Grofvuil ophalen: In plaats van te moeten bellen om grofvuil op te laten halen, wordt er per wijk maandelijks een grofvuil dag georganiseerd waarop de vuilnisophaaldienst op vooraf gecommuniceerde tijden het grofvuil ophaalt. Daarnaast blijft de milieustraat in Wassenaar open.