Wassenaar is klimaatadaptief

In Wassenaar stellen we alles op alles om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Tegelijkertijd passen we ons aan het veranderende weer aan. Hittestress en de gevolgen van extreme neerslag gaan we tegen.

  • Klimaatstresstest voor Wassenaar: D66 is voorstander van een “klimaatstresstest” van de gemeente Wassenaar, waarbij gekeken wordt naar de capaciteit van het rioolstelsel en eventuele maatregelen om bij extreem weer grote hoeveelheden water te kunnen afvoeren.
  • Klimaateisen: bij bouwprojecten worden in het vergunningstraject klimaateisen gesteld en adviezen gegeven over klimaatbestendigheid, bijvoorbeeld op het gebied van een groene leefomgeving en hergebruik van regenwater.
  • Een koele wijk: We krijgen vaker te maken met warme periodes. Ook in Wassenaar is er behoefte aan plekken die verkoeling bieden. Veel groen helpt daarbij. In de wijken met minder groen stimuleren we de aanleg van groen in de openbare ruimte en in voor- en achtertuinen, op het balkon en op daken. Platte daken worden zoveel als mogelijk benut voor het plaatsen van zonnepanelen en/of het aanleggen van groene daken.
  • Een koel huis: naast duurzaam verwarmd in de winter, is in de zomer een fijn koel huis van belang. Airco’s slurpen energie en maken lawaai. Daarom subsidieert de gemeente goede isolatie en wijst de weg naar andere subsidiebronnen. Nieuwe inwoners waaronder expats ontvangen na aankomst in Wassenaar informatie m.b.t. het gebruik van alternatieven voor airco’s. De gemeente geeft in de zomer aandacht aan duurzame manieren om het huis koel te houden.
  • Wateropslag: We vangen extreme neerslag op met goede drainage, wadi’s, wateropslagplekken en grootschalige waterbuffers onder de grond, zodat we in tijden van droogte niet zonder zitten. Vergroening van het dorp voorkomt dat het riool overloopt bij extreme neerslag. Parkeerplaatsen worden bij vervanging half verhard of voorzien van een wadi, zodat de grond het water kan opnemen en het niet wordt afgevoerd via het riool.
  • Watertonnen actie: Het gebruik van regenwatertonnen voor de bewatering van tuinen wordt gestimuleerd door een jaarlijkse ‘watertonnen actie’.