De duurzame kracht van inwoners

Klimaatverandering raakt ons allemaal. We willen de keuze voor een schone manier van wonen, leven, recreëren en reizen voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken. D66 wil de inwoners hierbij meer betrekken met een gemeente die die bewoners actief informeert, adviseert, faciliteert en financiert. De overstap van fossiele energiebronnen naar duurzame energie vraagt nieuwe keuzes van iedereen. Daarom vindt D66 dat ook iedereen erover mee moet kunnen praten en beslissen. Niet alleen degenen die de weg naar het stadhuis al kennen.

  • Samen duurzaam: D66 wil dat de gemeente de regie neemt om samen met maatschappelijke partners (zoals de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC) en de (nu 6) Buurkrachtteams) Wassenaar energieneutraal te maken. D66 waardeert de initiatieven die uit de gemeenschap zelf komen. Lokale energiecoöperaties worden actief gestimuleerd en ondersteund. De afstemming met de gemeente wordt vereenvoudigd, vergunningen voor bijvoorbeeld plaatsing van zonnepanelen worden snel verleend. Samen met burgerinitiatieven gaat de gemeente op zoek naar grote daken om zonnepanelen te plaatsen.
  • Inwoners praten mee: De klimaattafels worden gecontinueerd. Dit moet een representatieve groep dorpsbewoners zijn die via een lotingssysteem worden uitgenodigd om mee te praten over het lokale klimaatbeleid. Op basis van informatie van wetenschappers en experts, geven zij aan de gemeente advies.
  • Vasthouden van energie: Als bewoners met initiatieven komen voor verduurzaming, reageert de gemeente daar actief en snel op. Waardevolle initiatieven die succesvol blijken, krijgen een structurele plek op de begroting.
  • Duurzaam informeren: D66 wil een goed toegankelijk informatiepunt, waar bewoners advies kunnen krijgen over energiebesparing, alternatieve energiebronnen, vermindering van vuilnis, recyclen en consuminderen.
  • Jong geleerd is oud gedaan: We investeren in lesprogramma’s over duurzaamheid op alle Wassenaarse scholen. De gemeente betrekt kinderen en jongeren op een leerzame en ludieke manier bij de lokale klimaatplannen, bijvoorbeeld met scholierenwedstrijden voor de meest duurzame wijkplannen.
  • Bewust houtstoken: Houtstook zorgt voor negatieve gezondheidseffecten. D66 wil dat er in Wassenaar op verstandige wijze hout wordt gestookt. Dit betekent dat de gemeente hiervoor regelmatig aandacht vraagt van de bewoners en het stookalert van het RIVM actief onder de aandacht brengt.