D66 presenteert verkiezingsprogramma

Met dit verkiezingsprogramma dagen wij Wassenaar uit door anders te durven kijken en door andere keuzes te maken. Wat vinden we echt belangrijk, en wat voor Wassenaar willen we eigenlijk zijn? Er zijn nog te veel zaken in Wassenaar die beter kunnen en moeten, en om deze verbeteringen te realiseren zullen we gericht moeten investeren. Of het nu gaat om het behoud van onze natuur, kansengelijkheid in het onderwijs, bereikbare zorg of een levendig centrum. Daar heeft Wassenaar pas echt iets aan.

Als sociaal-liberale en progressieve partij geloven wij in de kracht van vooruitgang en het individu, vanuit de verbinding met anderen en de eigen leefomgeving. We vertrouwen op het initiatief en ondernemerschap van onze inwoners en ondernemers. Gericht als we zijn op oplossingen combineren we de verschillende uitdagingen in ons dorp en betrekken we inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijke fase.
 
We combineren jeugd- en ouderenzorg met sport en gezond leven in een groene omgeving. Natuurbescherming gaat hand in hand met uitbreiding van de ruimte voor recreatie in de regio. Sociaal samenleven, wonen en bewegen doen we samen door het verbinden van jong en oud. En een groene en leefbare omgeving brengen we in een betere balans met onze behoefte aan mobiliteit.
 
We bieden Wassenaar een nieuw perspectief op de toekomst door de klimaatdoelstellingen en het behoud van onze kwetsbare natuur aan elkaar te verbinden. Wassenaar groeit uit tot de groenste gemeente van de randstad, waar het goed wonen en leven is.
 
Dat doen we ook door te kiezen voor betaalbare woningen en te investeren in een levendig centrum. Door het tegengaan van sluipverkeer en bevorderen van verkeersveiligheid maken we van Wassenaar een betere plek om te leven met meer ruimte voor lopen, fietsen en OV. We stimuleren initiatieven om ons dorp versneld te verduurzamen en energieneutraal te maken. Dit doen we op een rechtvaardige manier, zodat de energietransitie voor iedereen betaalbaar is.
 
D66 wil een Wassenaar waar iedereen mee kan doen, waar we oog hebben voor inwoners die leven in armoede of met andere sociale problemen. Want je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. Daarom kiezen wij voor een Wassenaar waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.
  
Rogier Krabbendam
Lijsttrekker D66 Wassenaar

Met het verkiezings- programma ‘Wassenaar. Groenste gemeente van de Randstad dagen wij het dorp uit door anders te durven kijken en door andere keuzes te maken. Wat vinden we echt belangrijk, en wat voor Wassenaar willen we eigenlijk zijn?

Natuur