Rogier Krabbendam

Rogier Krabbendam - Beeld: Studio van der Plas

Fractievoorzitter

  • 45 jaar
  • Bussum
  • Wassenaar

Ik wil graag een bijdrage aan mijn eigen woon- en leefomgeving leveren. Steeds meer verantwoordelijkheden en taken zijn neergelegd bij de gemeente, terwijl de afstand tussen inwoners en politiek groter lijkt te worden. Ik wil deze kloof helpen overbruggen door benaderbaar te zijn, te luisteren en de dialoog aan te gaan met inwoners en ondernemers en door open te staan voor ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. Centraal staan voor mij de vragen wat voor Wassenaar we samen willen zijn en hoe de gemeente en lokale politiek bij kunnen dragen aan de sociale cohesie binnen het dorp. Ik wil mijn kinderen op laten groeien in een groen en klimaatneutraal Wassenaar, waar jong en oud een huis kunnen vinden, met het beste onderwijs voor iedereen. Waar we voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Een gemeenschap waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Hertenkamp Meijendel is mijn lievelingsplek in Wassenaar. Het is vlak bij mijn huis, heb er veel gewandeld tijdens de lockdown, deze winter heel leuk geschaatst en in de zomer gepicknickt met mijn kinderen. Het is een klein gebied, en tegelijk een prachtig voorbeeld hoe we nieuwe natuur kunnen creëren in Wassenaar en tegelijk ruimte kunnen bieden voor recreatie.

We kunnen Wassenaar een nog veel mooiere plek maken om te wonen, werken en op te groeien. Door meer ruimte voor natuur en groen, meer ruimte voor lopen en fietsen en voorzieningen die bijdragen aan het beste onderwijs, een gezond en sportief Wassenaar, een aantrekkelijk centrum en een bruisend cultureel leven. Daarvoor hebben we behoefte aan een heldere visie op de toekomst en moeten we durven om andere keuzes te maken.

– Het nog actiever betrekken van inwoners en ondernemers bij het vormgeven aan het Wassenaar dat we samen willen zijn.
– Meer aandacht voor verkeersveiligheid en meer ruimte voor lopen en fietsen.
– Een integrale visie op gezondheid en sport voor iedereen van jong tot oud.

D66 is voor mij de politieke partij die vanuit het individu verantwoordelijkheid neemt voor anderen, vooruit durft te denken en kijken en waar ruimte is voor twijfel, verschil van mening en debat. En waar waardering is voor individuele prestaties, maar men ook ziet
dat niet alles alleen maar je eigen verdienste is. Kansengelijkheid speelt een enorm belangrijke rol, vandaar het belang dat binnen D66 wordt gehecht aan de toegankelijkheid van onderwijs voor iedereen.

Gewassen vlees van Thomas Rosenboom. Een historische roman met prachtige intriges en bizarre gebeurtenissen die aan het eind van het verhaal samenkomen en onvermijdelijk leiden tot de ondergang van de hoofdpersoon. Het verhaal is prachtig geschreven en gelardeerd met tal van woorden en termen uit de periode waarin het zich afspeelt. Zelden een boek gelezen waarin zichtbaar zoveel moeite en aandacht is gestoken.

Skin of the Mind van het Nederlands Dans Theater in Amare, vanwege de prachtige moderne dans in een inspirerende omgeving.
Speelbeesten II van Maartje en Kine in Theater de Warenar, vanwege hun muzikaliteit en humor in een theater op loopafstand.