Sporten in WassenaarEr is geen actuele sportnota of visie in Wassenaar. Het nieuwe college gaat hier voortvarend mee aan de slag. Vitaliteit en gezondheid moet hierbij centraal staan naast het belang van sport voor de sociale cohesie in het dorp, voor jong en oud. De gemeente moet goed nadenken op welke plekken we sportfaciliteiten zo goed en efficiënt mogelijk kunnen combineren.

  • Sporten kost geld: De gemeente levert een belangrijke bijdrage aan de voorzieningen die nodig zijn om te kunnen sporten. Voor veel sportverenigingen is het niet mogelijk om een volledig kostendekkende begroting te realiseren zonder steun van de gemeente, zowel bij de aanleg als exploitatie van een sportcomplex. Sporten levert Wassenaar en haar inwoners namelijk ook heel erg veel op. We investeren in de kwaliteit van sportvelden, -hallen en -zalen. Door meer samenwerking tussen sportclubs kan de beschikbare ruimte effectiever worden gebruikt.
  • Faciliteren: De gemeente Wassenaar dient faciliterend te zijn t.o.v. de sportverenigingen. D66 wil dat subsidies vlotter worden uitgekeerd en dat het beschikbare budget volledig ten goede komt aan de sport i.p.v. aan de inhuur van personeel bij bijvoorbeeld de gemeente.
  • Maatschappelijke opbrengst: D66 wil dat bestaande sportfaciliteiten beter worden benut en daar waar mogelijk worden gecombineerd met revalidatie en zorg. Zo vergroten we de maatschappelijke opbrengst van het sporten.