Voorwoord van Lies van der Pol

Deze verkiezingen gaan echt ergens over. Niet alleen heeft D66 een programma dat serieus aandacht besteed aan klimaat en natuur. We hebben een ook duidelijke visie over hoe we onze inwoners die het zwaar hebben niet in de steek laten en geven we veel aandacht aan onderwijs. Het is niet alleen voortvarend op papier, we hebben ook nieuwe enthousiaste actieve leden gevonden die met kennis aan de slag kunnen zoals duurzame ondernemers en professionals uit het onderwijs.

Deze campagne gaat veel over windmolens. Het gemakkelijkste is daar nu afstand van te nemen en te zeggen dat het allemaal
heus niet hoeft. Maar D66 loopt niet van weg van haar verantwoordelijkheid. Ik heb drie jongens en zij zijn mijn lijntje naar de
toekomst. Ik voel me verantwoordelijk om hier voor te staan zodat zij opgroeien in de wetenschap dat wij deden wat nodig was toen het nog kon. Dit betekent niet dat we niet moeten luisteren. Juist als het moeilijk wordt moet je met elkaar in gesprek blijven en zoeken naar oplossingen.

We weten dat veel mensen het nu moeilijk hebben. Inflatie en hoge energie rekeningen maken dat veel mensen zorgen hebben
Daarom is ook de zorg voor elkaar belangrijk. De regeldruk maakt (mantel)zorg zwaar en duur. We kunnen dit doorbreken door
maatwerk te leveren waar mensen dat nodig hebben. Naast inwoners gaan staan en samen aan echte oplossingen werken.

In de tijd dat ik werkte als wethouder vond ik de kracht van de samenleving het mooist. Er zijn zo veel mensen die zich met elkaar inzetten voor onze samenleving. Ik zocht de samenwerking met natuurorganisaties om onderzoek te doen naar de
natuur en ons te helpen met biodiversiteit in de wijken. Ik zocht de samenwerking op met ondernemers die zich zorgen maken over de kustverzanding samen met ons werken aan een plan om Voorne aan Zee aantrekkelijk te houden. Energiecoaches zijn onze eigen inwoners die andere inwoners helpen om energie te besparen. D66
zal ook in Voorne aan Zee de verbinding met de samenleving zoeken en hopen dat dit werkt om elkaar weer te vinden in echt ingewikkelde tijden.

Ik hoop dat u gaat stemmen op 23 november. Stem voor een mooier, groener en sociaal Voorne aan Zee!

Lies van der Pol
Lijsttrekker