Onderwijs en Jeugd

D66 wil dat iedereen in Voorne aan Zee het beste uit zichzelf kan halen. Het moet altijd mogelijk zijn om je talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het fundament hiervoor is goed, veelzijdig, basis- en voortgezet onderwijs in een inspirerende leeromgeving. 

Als D66 Voorne aan Zee wensen wij voor de jongeren dat zij veel ontdekken en plezier met elkaar kunnen maken. Wij gaan ervoor zorgen dat er voor de hele jeugd voldoende uitdaging is om zich te ontwikkelen. Een plezierige jeugd met voldoende uitdagingen, kansen en mogelijkheden om te studeren. D66 wil dat zij zich kunnen vestigen in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. 

Passend onderwijs Iedereen verdient een passende vorm van onderwijs. Helaas komt het nog steeds voor dat sommige jongeren geen aansluiting vinden in het onderwijssysteem. D66 wil scholen de ruimte en capaciteit geven om dit samen met jeugdhulpverlening, ambulante begeleiders, de gemeente en andere partijen op te pakken.
Een rijke en gezonde schooldag Scholen zijn het middelpunt van de wijk. D66 wil jongeren kwalitatief goed onderwijs en het belang van een gezonde levensstijl meegeven. Elke school hoort een ‘Gezonde School’ te zijn. Voor kinderen moet er gelegenheid zijn om te sporten en in aanraking te komen met natuur, techniek, kunst en cultuur.
Meer kansen voor alle studenten D66 wil het talent voor het eiland behouden. Met onderwijs en bedrijfsleven wil D66 het onderwijsaanbod vergroten, met kwalitatief goede stageplekken. Een campus voor MBO en HBO met verschillende opleidingen zou goed passen. D66 maakt zich sterk voor Leven Lang Leren en Leven Lang Ontwikkelen

Scholen moeten het middelpunt zijn van de wijk of de kleine kern. D66 maakt zich sterk voor nauwe samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs en is voorstander van Kindcentra, zoals die eerder ontwikkeld zijn in Hellevoetsluis, Rockanje en Brielle. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich naast het onderwijs verder kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur, techniek en natuur. Dat willen we realiseren door samenwerkingen tussen scholen en door ondersteuning van zorginstellingen, voor- en naschoolse opvang, sport- en cultuurinstellingen en welzijnswerk te stimuleren. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Het geeft de school de mogelijkheid om de ontmoetingsplaats te worden in de wijk of kern niet alleen voor schoolgaande kinderen, maar ook volwassenen. D66 ziet dat met jong meedoen in de maatschappij, door veel te doen en te ontdekken, later een positieve rol zal spelen in de ontwikkeling. D66 Voorne aan Zee ondersteunt initiatieven om met dit soort programma’s aan de slag te gaan. Dit is een investering in de toekomst. Daarvoor wil D66 subsidie beschikbaar stellen. 

Iedereen verdient een passende vorm van onderwijs. Helaas komt het nog steeds voor dat sommige jongeren geen aansluiting vinden in het onderwijssysteem. D66 wil scholen de ruimte en capaciteit geven om dit samen met jeugdhulpverlening, ambulante begeleiders, de gemeente en eventuele andere partijen op te pakken. Het kind is hierdoor sneller geholpen. In de toekomst zorgt dit voor lagere zorgkosten. Het zou mooi zijn als passend en regulier onderwijs in hetzelfde gebouw of in elkaars nabijheid gevestigd zijn.

D66 wil voor jongeren kwalitatief goed onderwijs, voldoende gelegenheid om te sporten en in aanraking te komen met kunst en cultuur. D66 vindt het ook belangrijk om jongeren het belang van een gezonde levensstijl mee te geven. Elke school hoort een ‘Gezonde School’ te zijn. Daar hoort een goede ventilatie bij. Maar ook groene speelplaatsen. Iedere basisschool zou een “schooltuin” moeten hebben, waarin bloemen en groenten gekweekt worden. D66 wil graag met de onderwijsinstellingen in gesprek over de realisatie van schooltuinen. Voorne aan Zee moet het aantal openbare watertappunten uitbreiden, te beginnen bij alle speelgelegenheden en schoolgebouwen.

Het is goed voor de gemeente als jongeren zich verbonden voelen met hun regio. D66 vindt het belangrijk om te luisteren naar de behoeften van jongeren en hen goed te betrekken bij besluitvorming binnen de gemeente. Scholen kunnen een goede verbinding zijn tussen de gemeente en de jongeren. Lessen in goed burgerschap kunnen met behulp van bijvoorbeeld raadsleden of wethouders gegeven worden. Wat is er leuker voor bijvoorbeeld een burgemeester om de werking van de democratie uit te leggen. Benoem een jeugdburgemeester en installeer een jeugdraad.

D66 wil het talent van Voorne aan Zee graag voor het eiland behouden. De brug tussen arbeidsmarkt en het onderwijs moet versterkt: een betere match tussen het onderwijsaanbod en de vraag naar specifieke vacatures. Het versterken van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verdient een flinke impuls. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven wil D66 het onderwijsaanbod, maar ook kwalitatief goede stageplekken in Voorne aan Zee vergroten. Een campus voor MBO en HBO met opleidingen binnen het Toerisme & Recreatie, Groen & Agrarisch, Transport & Logistiek, Procestechniek & Onderhoud en ICT & Technologie zou heel goed passen.

Het lerarentekort moet goed aangepakt. D66 wil daarom leraren die in Voorne aan Zee werken of willen werken, voorrang geven bij het verkrijgen van een huurwoning. Bijvoorbeeld door gebouwen van de gemeente, zoals oude schoolgebouwen, te hergebruiken als woonruimte. Zo wordt het gemakkelijker om voor Voorne aan Zee te kiezen. D66 ondersteunt trajecten voor het opleiden van leerkrachten in- en voor Voorne aan Zee zoals EduMare dit doet en wil met onderwijsinstellingen in gesprek of er meer van dit soort trajecten mogelijk zijn.

Ook na het reguliere onderwijs moeten mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. D66 maakt zich sterk voor een Leven Lang Leren, maar ook Leven Lang Ontwikkelen. Dit zou heel mooi georganiseerd kunnen worden in de bestaande schoolgebouwen.