Erik van den Berg

Beeld: D66

Opgegroeid in Oostvoorne, daarna (letterlijk) de 7 wereldzeeën over gezworven en nu weer thuis. Goede initiatieven vind je overal, minder goede helaas ook. Een mooie leefomgeving waar echt iedereen van geniet maakt een samenleving de moeite waard om in te wonen. Ik vind het belangrijk
dat juist de mensen die het niet breed hebben of “buiten de boot dreigen te vallen”, zich gesteund voelen door hun (lokale) overheid.