Voorwoord van Jan Paternotte

Geachte lezer,

Voor u ligt een programma met plannen en oplossingen om Voorne aan Zee een nóg mooiere gemeente te maken dan het nu in
drieën al is. Als voormalig raadslid weet ik hoe belangrijk de gemeente is in het vormgeven van de straten, buurten en gemeenschappen waar wij ons thuis voelen.

De plannen in dit programma komen uit een sociaal-liberale traditie. D66 streeft naar volstrekte handhaving van geestelijke vrijheid en bevordering van de grootst mogelijke ontplooiing van ieders individualiteit op basis van gelijke kansen. Goed onderwijs,
een betaalbare woning en een gezonde, schone leefomgeving zijn daarbij cruciaal.

U vindt plannen voor een Onderwijspact om alle kinderen in aanraking te laten komen met sport, cultuur, natuur en techniek.
Plannen om de verduurzaming van de woningbouw te versnellen. Plannen om goed met boeren samen te werken voor de bescherming van kostbare natuur. Voorstellen om met schone energie onafhankelijk te worden van Poetin en de energierekening
omlaag te brengen: waar sommigen partijen terugkrabbelen bij de bouw van windmolens, wil D66 de rug recht houden en zorgen
dat mensen direct profiteren. En voorstellen om te investeren in sociale woningbouw: waar andere partijen met slechts 17 procent sociale huur akkoord gaan, blijven wij achter de ambitie van 30 procent staan.

Als we die plannen willen waarmaken, vraagt dat samenwerking en vertrouwen in elkaar—ook als we het moeilijk wordt of we het inhoudelijk oneens zijn. Maar dat is geen gegeven. In uw gemeente kloppen nu ook extreme partijen aan de deuren van de raadszaal. Partijen die mensen tegen elkaar opzetten, die politiek zien als zero sum game. Beschadig de ander, dat is succes voor jezelf. Maar dat is niet zo. Dat is een race naar de bodem. Alleen als wij samenwerken wordt de mooiere gemeente die we voor ogen hebben realiteit.

Op 23 november is de keuze aan u.

Hartelijke groet, en veel leesplezier,

Jan Paternotte