Waar blijft de regenboogagenda?

Het is hoog tijd dat de gemeente Venlo een regenboogagenda opstelt. Daarvoor pleit raadslid Marc Vervuurt in de gemeenteraadsvergadering. Hij komt daartoe met een motie. ‘Als regenbooggemeente hadden we eigenlijk allang beleid moeten hebben. In dat beleid moeten we laten zien dat we een vuist maken tegen de homofobe incidenten in het land.’ Om dit te bereiken dient Vervuurt een motie in.

Actie is nodig

‘We krijgen een substantieel bedrag vanuit het Rijk om hier acties voor op poten te zetten’, aldus Vervuurt. ‘Daar moet wel tegenover staan dat we die acties ook daadwerkelijk gaan organiseren. Het is eigenlijk niet oké dat dat tot op heden nog steeds niet gebeurd is.’ Vervuurt verwacht in de raadsvergadering brede steun voor zijn voorstel. Als dat wordt aangenomen komt het college nog dit jaar met regenboogbeleid naar de gemeenteraad.