Reactie D66 op advies informateur: beoogde coalitiepartijen nog niet klaar voor vernieuwing en verfrissing D66


 
D66 is teleurgesteld met het advies van de informateur om een coalitie te gaan onderzoeken met EenLokaal, CDA, PvdA en GroenLinks. ‘Als grote winnaar van de verkiezingen had een plek in het college ons goed gepast. We hadden graag de vernieuwing en verfrissing ook naar de collegezaal gebracht. Maar ook vanuit de oppositie gaan we Venlo progressiever en toekomstbestendiger maken’, zegt fractievoorzitter Remy Maessen in een eerste reactie.
 
Redelijk alternatief
Maessen is van plan op een kritische, maar constructieve manier een nieuw college te gaan beoordelen. ‘Zuur doen past ons niet en levert trouwens ook niks op. We hebben juist campagne gevoerd met een optimistisch verhaal, een redelijk alternatief. Dat blijven we ook de komende jaren doen’, zegt de D66-voorman. ‘Maar we gaan we scherp de wedstrijd in. De opkomst moet omhoog, het vertrouwen van kiezers moet omhoog. Daar hebben we allemaal een rol in.’
 
Betaalbare woningen, onderwijs, klimaatbeleid
‘Betaalbare woningen, de grootste investering in onderwijs, een ambitieuzer klimaatbeleid blijven onze kernthema’s vanuit de raad’, zegt Maessen. ‘Er is echt nog veel te doen en als de beoogde coalitiepartijen niet ambitieus genoeg zijn, dan zullen we ze vanuit de gemeenteraad op het goede spoor proberen te zetten. Het is tijd voor snelle en ambitieuze vooruitgang voor alle inwoners.’