Presentatie Inspiratieboek Mobiliteit

We winnen onze straten terug. Dat is de titel van het Inspiratieboek dat D66-fractielid Stef van der Velden aan de andere raadsfracties presenteerde. ‘Straten waar in parkeervakken geen auto’s maar fietsen staan. Waar geparkeerde auto’s zijn vervangen door groen. En waar kinderen veilig op straat kunnen spelen. Dat is de kern van onze plannen’, zegt Van der Velden.

Concreet voorstel

Tijdens de behandeling reikte Van der Velden de hand aan alle andere fracties. ‘Onze plannen zijn niet in beton gegoten. We willen graag samen met andere fracties komen tot een concreet voorstel waarmee we het college aan het werk zetten.’ Veel fracties reageerden positief op het D66-voorstel. Het is de bedoeling om voor de zomer met een concrete actie te komen.