Meerderheid gemeenteraad steunt voorstel autoluwe straten

Autoluwe buurten, verkeersveilige wijken en pilots met autovrije straten waar kinderen kunnen spelen. Dat was de kern van de motie van D66, waarover rond middernacht werd gestemd in de Venlose gemeenteraad. Met precies één zetel verschil werd het voorstel aangenomen. Daarmee moet het college aan de slag.

Minimale meerderheid

Het voorstel kwam uit het Inspiratieboek Mobiliteit dat D66-fractielid Stef van der Velden vorige maand presenteerde. De motie om er dan ook echt uitvoering aan te geven werd ondersteund door EenLokaal, GroenLinks, VVD en VSP. De andere partijen stemden tegen deze opdracht aan het college. ‘Het viel me wel tegen, want ik rekende op een grotere meerderheid. Het gaat immers om kinderen die veilig in onze wijken kunnen spelen en ook om sociale cohesie’, zegt D66-fractievoorzitter Remy Maessen. ‘Maar uiteindelijk gaat het om een meerderheid en ik ben heel blij met de steun van de fracties die ons aan een meerderheid hebben geholpen.’