D66: nu geen besluit arbeidsmigranten Albertushof!

’t Ven mag niet het slachtoffer worden van een jarenlang gebrek aan visie op de huisvesting van arbeidsmigranten van de gemeente Venlo. D66 kandidaat-raadslid Monique Billekens vreest dat het college het voornemen had de 760 arbeidsmigranten er nog voor de verkiezingen doorheen te drukken zonder draagvlak in de politiek en in de wijk. 

‘De gemeente heeft jarenlang weggekeken op dit thema. En nu het echt niet meer anders kan, willen ze koste wat het kost meewerken aan een initiatief van een ontwikkelaar voor 760 arbeidsmigranten in ’t Ven.’

Omwonenden nauwelijks betrokken
Vooral het feit dat omwonenden nauwelijks zijn betrokken, stemt het D66-kandidaat-raadslid tot ontevredenheid: ‘Drie jaar geleden een informatieavond waarvoor tien omwonenden waren uitgenodigd. Recent een brief die in een beperkt gebied werd verspreid. Pas nadat een werkgroep is opgestaan om de informatie te verzamelen die noodzakelijk is om een duidelijk en compleet beeld te schetsen wat er staat te gebeuren, kwam er een uitnodiging voor een infomarkt.’ Ook die infomarkt werd niet wat ervan gehoopt werd, vertelt Billekens, die aanwezig was: ‘Er was weinig tijd beschikbaar – 30 minuten om precies te zijn, om de vragen van aanwezigen te beantwoorden. Men leek zich nauwelijks verdiept te hebben in de vragen die zouden kunnen leven in de wijk: er waren geen alternatieven onderzocht, niets over de invloed van ontwikkelingen op fijn- en stikstof, gevolgen voor gezondheid en leefbaarheid, verkeersoverlast in de wijk en ga zo maar door.’

Er doorheen drukken
De manier waarop het college van B&W een politiek gevoelig dossier als de huisvesting van 760 arbeidsmigranten in ’t Ven er probeert door te drukken, wekt verbazing en ongenoegen bij Billekens: ‘De gemeenteraad is kort voor de zomer geïnformeerd en toen ging het nog over 350 arbeidsmigranten. Sindsdien was het stil vanuit het college. Zeker bij zo’n ingrijpende beslissing had het college moeten inzien hoe belangrijk draagvlak is. Maar meer nog dan dat, vind ik het onbegrijpelijk dat de gemeente weigert echt in te gaan op de bezwaren van omwonenden. ’ 

Aan de leiband van de ontwikkelaar
Billekens vreest dat het college vooral aan de leiband loopt van de ontwikkelaar die hier de huisvesting wil realiseren. ‘Het is het zoveelste voorbeeld dat de belangen van de grote ontwikkelaar hoger worden aangeslagen dan die van gewone inwoners. Zeker als je bedenkt dat het getal 760 puur uit de koker van die ontwikkelaar lijkt te komen, die bij de gemeente aan schijnt te hebben gegeven dat het initiële voorstel van 350 geen haalbare businesscase zou realiseren. Op zo’n moment vraag ik me af: wie is de baas in onze gemeente? Grote ontwikkelaars of de gemeente die kaders stelt?’

Integraal werken
Door veel in gesprek te gaan met inwoners, ziet Billekens waar de schoen ook wringt: elke ontwikkeling lijkt op zichzelf te staan voor de gemeente. ‘Je zou het verkokering kunnen noemen. Cruciaal is het dat álle projecten die in de planning staan rondom ’t Ven in verband met elkaar worden bekeken én gepresenteerd in de wijk. Als je integraal werkt is het de taak van de gemeente dat je ook de betreffende wijk integraal informeert. Geen half verhaal maar een compleet verhaal.’

Buitenproportioneel en onverstandig
‘De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds maar grond ter beschikking gesteld voor logistieke reuzen, zonder na te denken over de gevolgen’, zegt Billekens. ‘De gemeente lijkt nu opeens overvallen te zijn door deze opgave en dat kan echt niet.’ De gemeente wil 760 arbeidsmigranten huisvesten bij ’t Ven en dat vindt Billekens buitenproportioneel en onverstandig. ‘Niet alleen voor ’t Ven, dat sowieso al met heel veel ontwikkelingen te maken krijgt die allemaal zaken als verkeersdrukte met zich meebrengen. Maar ook voor de arbeidsmigranten zélf, die je veel beter meer door de gehele gemeente plekken kunt geven.’

Prioriteit nieuwe college
Billekens geeft aan dat het dossier huisvesting arbeidsmigranten met prioriteit moet worden opgepakt door het nieuwe college. ‘De inzet van D66 zal zijn dat we arbeidsmigranten moeten huisvesten, want het is schrijnend dat in onze gemeente mensen slecht gehuisvest zijn. Wel willen we de keiharde eis dat op een goede manier het gesprek wordt gevoerd met de buurt, dus niet zoals het huidige college dat doet. En tenslotte willen we dat elke wijk en dorp de verantwoordelijkheid pakt, waardoor we zorgen voor een betere spreiding. In ’t Ven het aantal arbeidsmigranten maximeren op 250. ’