9.7 Overberg

Overberg ligt op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei. Door het dorp loopt de spoorlijn naar Rhenen. Verder wordt het ook doorkruist door de A12 en het spoor van Utrecht naar Arnhem. Aan de westzijde ligt Veenendaal, waar de meeste inwoners meer op gericht zijn dan op de andere dorpen van Utrechtse Heuvelrug.

Windmolens

Rondom de A12 bij Overberg komen vier gemeenten samen, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal. Alle drie kijken ze naar deze plek voor windmolens. Dit is wel erg veel voor een relatief klein oppervlak. De inkomsten van de windmolens en
zonnevelden moet zeker ook deels terugvloeien naar deze omwonenden.

Boeren

Overberg kent veel boerenbedrijven. Wij vinden een vitaal platteland belangrijk en wil graag dat de gemeente met alle boeren aan de
keukentafel in gesprek gaat om te bespreken hoe zij hun toekomst zien en wat de gemeente daarbij voor hen kan betekenen.

Voormalige jeudgevangenis

Terwijl er een groot tekort is aan woonruimte aan de andere kant van de Amerongse Berg staat er in Overberg een groot terrein leeg dat
aangepast kan worden naar woningbouw. Wij willen dat dit op afzienbare termijn aangepakt wordt.

Ondermijning

Als Overberg in het (landelijk) nieuws komt is dat de laatste jaren helaas op een negatieve manier. Dit doet het imago van Overberg geen goed. Ook zorgen illegale drugslaboratoria voor een grote milieuschade. Wij zijn voorstander van een taskforce van gemeente en politie die samen met de gemeenschap onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen.