9.6 Amerongen

Amerongen heeft binnen Utrechtse Heuvelrug een unieke ligging. Ingeklemd tussen het hoogste punt van de provincie Utrecht
en de uiterwaarden van de Nederrijn. Ook in Amerongen zelf is er een groot verschil te zien tussen het nieuwe deel dat tegen
de helling ligt van de Amerongse Berg en het oude dorp dat duidelijk verbonden is aan kasteel Amerongen.

Wonen

Amerongen is een mooi dorp om in te wonen. Met Allemanswaard en het sportcomplex De Burgwal zijn er voldoende voorzieningen
aanwezig voor de inwoners. Toch zijn er nog verbeterpunten te vinden . Zo staan de speelveldjes onder druk en wordt het lastiger voor kinderen om in de wijk buiten te kunnen spelen. De gemeente moet de ontwikkelingen bij sportcomplex de Burgwal blijven
ondersteunen en nagaan hoe daar een alternatief gevonden kan worden voor het verdwijnen van de speeltuintjes. Er is een
jongerencentrum maar buiten de openingstijden zijn er te weinig plekken voor jongeren waar zij elkaar kunnen ontmoeten.
Om de voorzieningen in stand te houden is het noodzakelijk dat er wordt bijgebouwd. Er liggen nog terreinen braak waar nog ruimte is.
Er zou gekeken kunnen worden naar mogelijkheden op het bedrijventerrein. Ook kan kritisch gekeken worden naar het verleggen van de rode contour op sommige locaties. Voor vitale ouderen die zelfstandig kunnen en willen blijven wonen zijn er te weinig kleinere
huizen beschikbaar. Hierdoor zijn er te weinig doorstroommogelijkheden voor gezinnen met kleine kinderen.

Winkelen

Het winkelaanbod in Amerongen neemt af en is versnipperd. Amerongen mist een winkelcentrum zoals Leersum dat bijvoorbeeld wel heeft. Wij willen zich inzetten om samen met de winkeliers en Zakelijk Amerongen te bekijken hoe dit ondernemersklimaat verbeterd kan worden.

Het oude dorp

Amerongen heeft van alle dorpen van Utrechtse Heuvelrug het meest karakteristieke oude dorp. Oude smalle straatjes met leuke
restaurants, terrassen, een prachtige kerk, de molen ‘Maallust’, de net heringerichte Margaretha Turnorlaan en natuurlijk het kasteel.
Door deze mooie smalle straatjes is het soms druk in het oude dorp; vrachtverkeer dat met de pont komt en motorrijders die over de
dijk rijden. De enige manier om op de Koningin Wilhelminaweg te komen is door het oude dorp. De weggetjes zijn hier eigenlijk niet op
voorzien. D66 denkt graag mee om tot een duurzame oplossing te komen. Zonder dat alle verkeer weggeleid wordt want wij willen ook
graag dat deze mensen even komen zitten op een van de terrassen of een ijsje komen halen.
In de loop van de tijd zijn de winkels uit het oude dorp verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn er andere winkels gekomen, waaronder
galerieën. Sommige mensen zijn bang dat het oude dorp verandert in een museumdorp. Wij vinden het belangrijk dat de leefbaarheid in
het oude dorp gegarandeerd blijft maar ook dat iedereen zich welkom voelt.
Wij willen zich inzetten om samen met de bewoners, winkeliers en Zakelijk Amerongen te komen tot een visie op het oude centrum.

Toerisme

Toeristen weten Amerongen -wat veel heeft te bieden- goed te vinden . Hoewel Amerongen met het openbaar vervoer te bereiken is
komen er veel toeristen met de auto. Dat betekent dat er in het oude dorp en vooral op de Margaretha Turnorlaan veel parkeerdruk is.
Wij willen graag dat er geparkeerd wordt op de Burgwal en op een nieuw te realiseren parkeerplaats aan de westzijde van het dorp bij
de Galak rotonde. Vanaf de Burgwal komt er dan ook een mooie wandelroute naar het oude dorp en het kasteel.