9.5 Leersum

Leersum is wat landschap betreft misschien wel het meest diverse dorp. Het noordelijk deel wordt doorkruist door de A12 en twee spoorlijnen en bevindt zich in de Gelderse Vallei. Het middengedeelte loopt over de bossen en heigebieden van de Utrechtse Heuvelrug. Het dorp bevindt zich zuidelijk tussen het bos en het Kromme Rijngebied. Mede vanwege het
Bloemencorso heeft Leersum een heel actief verenigingsleven dat gedragen wordt door veel jongeren. Om Leersum aantrekkelijk en veilig te houden willen wij de subsidie aan het bosbad behouden. D66 blijft pleiten bij de provincie voor de fietstunnel bij de rotonde Darthuizerpoort

Wonen

In Leersum is een grote behoefte aan starterswoningen. Jongeren blijven graag in Leersum wonen. Veel verenigingen en het
Bloemencorso draaien ook op deze groep. Wij willen daarom dat er juist voor deze groep betaalbare woningen worden gebouwd.
Bijvoorbeeld op het terrein van het voormalige caravancentrum aan de Schapenrotonde.
Voor de niet-vitale ouderen is er de laatste tijd genoeg gebouwd. Voor vitale ouderen die kleiner willen wonen nog niet. Dat is jammer
want daardoor is er geen doorstroming. En laten zij geen eengezinswoning achter voor de jongere generaties. Wij willen dit graag oplossen.
Al lange tijd wordt er nagedacht over het realiseren van een ‘Knarrenhof’ aan de Boerenbuurt. In een ‘Knarrenhof’ wonen verschillende leeftijdsgroepen in een hofje samen met krasse ‘knarren’. Iedereen heeft zijn eigen woning en privacy. Het is de bedoeling dat de verschillende generaties elkaar helpen. Wij vinden dit een mooi plan en ondersteunt dit particulier initiatief en ook andere coöperatieve woonvormen waar mogelijk.

Vestia

Woningcorporatie Vestia bezit in Leersum ongeveer 250 woningen. Vanwege de financiële situatie van Vestia wordt aan deze woningen
alleen het hoognodige onderhoud gepleegd. Isoleren hoort daar niet bij. De woningen zijn hierdoor tochtig, soms beschimmeld en verre
van klimaatneutraal. De bewoners hebben noodgedwongen een hoge gasrekening. Vestia wil zich opsplitsen. Om deze reden willen wij
dat de gemeente spoed zet om deze woningen los te weken en onder te brengen bij een lokale woningcorporatie.
Om de klimaatdoelen te halen is de makkelijkste winst te halen bij isoleren. En die is het aller makkelijkste bij huizen die niet of
nauwelijks geïsoleerd zijn. Wij willen daarom dat deze huizen met spoed naar klimaatlabel A of beter gebracht en van zonnepanelen
worden voorzien.

Bloemencorso

Het Bloemencorso is het grootste jaarlijkse evenement van Utrechtse Heuvelrug, met jaarlijks duizenden bezoekers. Maandenlang
hebben tegen de 30 bouwgroepen hard gewerkt aan deze praalwagens, waarna ze op de dag voor het Bloemencorso door duizenden
vrijwilligers beplakt worden met duizenden dahlia’s.
Al deze praalwagens worden gebouwd op verspillende bouwlocaties in Leersum en Amerongen. De kleine praalwagens soms gewoon in
de achtertuin of garage. De grote praalwagens worden veel gebouwd in speciale door middel van steigers opgezette tenten of in
boerenschuren.
Voor de tenten is een bouwvergunning nodig, Wij zien graag dat de gemeente hierin zoveel mogelijk meewerkt.

Boeren

Leersum is van oorsprong een boerendorp en kent vele boerenbedrijven. Een deel bevindt zich aan de grens van de Eemvallei tussen de Utrechtse Heuvelrug en de A12. Een ander deel bevindt zich ten zuiden van de Heuvelrug richting de Gooijerdijk. De boeren spelen een belangrijke rol in het dorp, als het gestormd heeft zijn zij de eersten die met hun tractoren zorgen dat de wegen weer vrij zijn. Een aantal boeren hebben een B&B of verhuren kampeerplaatsen. Welk kind is niet op een verjaardagsfeestje bij ‘Boer Leo’ geweest? Ook voor het Bloemencorso spelen zij een grote rol. Door ruimte in de schuren ter beschikking te stellen zodat de grote praalwagens
gebouwd en geplakt kunnen worden, tractoren uit te lenen om de praalwagens te trekken of grond ter beschikking te stellen voor
parkeerplaatsen.
Tegenwoordig staan de boeren onder grote druk. Wij willen graag dat de gemeente met alle boeren in gesprek gaat om te bespreken hoe
zij hun toekomst zien en wat de gemeente daarbij voor hen kan beteken.

Beeld: D66 UH

Valwind

De valwind die vrijdagmiddag 18 juni 2021 over Leersum richting Maarsbergen raasde heeft veel schade toegebracht aan huizen, tuinen en auto’s, maar ook het bomenbestand in Leersum en omgeving is flink beschadigd geraakt.
Het karakteristieke karakter en groene aanzicht is flink aangetast. Wij willen dat de gemeente samen met inwoners en
belangengroeperingen zorgt voor een toekomstgericht en duurzaam herinrichting en onderhoud van het dorp Leersum en omgeving.