9.3 Maarn

Maarn is het grootste dorp in het noorden van Utrechtse Heuvelrug. Het vormt de verbinding tussen de bossen van Utrechtse
Heuvelrug en Den Treek. Maarn is centraal gelegen met een goede verbinding naar alle windstreken.

Maarn

Maarn heeft een gezellig centrum waar mensen graag komen winkelen. Wij zien graag dat de inwoners van Maarn dit in de toekomst kunnen blijven doen. Wij pleiten daarom voor een toegankelijk centrum met minder verkeer, een lagere parkeerdruk, ruimte voor ondernemers en voorzieningen als geldautomaten. Graag gaan we in gesprek met inwoners en ondernemers over de gevolgen van een eventuele verhuizing van het NS-station van Maarn naar Maarsbergen

Nieuwe voorzieningen, DoeMaarnMee

In Maarn bestaat behoefte aan nieuwe huisvesting voor een aantal voorzieningen: de twee basisscholen De Meent en De Ladder, het
kinderdagverblijf, het dorpshuis en de sporthal. Idee is om deze voorzieningen met elkaar te combineren in één accommodatie op het
Trompplein. Het traject om dit voor elkaar te krijgen loopt al sinds 2015 maar heeft tot nog toe nog geen concreet resultaat opgeleverd.
Wij willen graag dat er op korte termijn een goed plan op tafel komt met heldere kaders en een transparant proces. Voor D66 is het
behoud van een sporthal, bibliotheek en een dorpshuisfunctie essentieel. Voor wat betreft de locatie kan er wat D66 betreft ook naar andere plekken gekeken worden als dat beter is voor het verkeer en de parkeerdruk.
Wij zien hierin een belangrijke rol voor de Maarnse gemeenschap. Het is tenslotte hun gebouw.

Beeld: D66 UH

Henschotermeer

Maarn heeft vijf recreatieterreinen. De grootste bevinden vinden zich rondom het Henschotermeer dat natuurlijk een grote
aantrekkingskracht heeft.
Het Henschotermeer is bestemd voor dagrecreatie. Aan de Woudenbergse zijde van het Henschotermeer liggen een groot
recreatieterrein en een camping. Al met al zorgt dit voor een behoorlijke druk op dit gebied.
Wij vinden het belangrijk dat we ons als gemeente gastvrij opstellen en het Nationaal Park delen met vakantiegangers. Daarnaast is de
recreatiesector ook economisch gezien belangrijk voor onze gemeente. De balans tussen toerisme, natuurwaarden en leefbaarheid van
de omgeving blijft D66 in de gaten houden.
Er zijn veel partijen betrokken bij het Henschotermeer. Behalve twee gemeentes en de provincie zijn dat de eigenaars, omwonenden,
recreanten en ondernemers. Wij willen dat er een gezamenlijke visie komt voordat er verdere ingrijpende ontwikkelingen in dit gebied
toe worden gestaan, waarbij de bescherming van natuurwaarden in het gebied een meer nadrukkelijke rol krijgt.