9.2 Doorn

Doorn is het centrumdorp van Utrechtse Heuvelrug. Niet voor niks staat het gemeentehuis hier. Doorn is ook de enige plaats
waar je met het OV en over provinciale wegen van oost naar west en noord naar zuid kunt reizen.

Wonen

In Doorn zijn op dit moment een aantal locaties beschikbaar waar woningen gebouwd kunnen worden. Wij willen dat daar zo snel
mogelijk gebouwd wordt. Vanaf (op zijn vroegst) 2028 komt ook het mariniersterrein beschikbaar. Wij zien hier graag een
klimaatpositieve groene wijk komen voor starters. Wat D66 betreft komt de grond van het aanliggende golfterrein al eerder beschikbaar
en worden daar woningen in combinatie met sportieve voorzieningen en/of scholen gerealiseerd.
In Doorn staat de TMO Fashion Business School. Studenten van deze school wonen verspreid in de omgeving op kamers of in tot
studentenhuizen omgebouwde woonhuizen. Wij willen graag samen met de school, woningcorporaties en de SSH (Stichting
Studentenhuisvesting) bekijken of ook studentenwoningen op het mariniersterrein gerealiseerd kunnen worden

Fietsveiligheid

De provinciale wegen van Utrecht naar Arnhem en van Amersfoort naar Wijk bij Duurstede kruisen elkaar in Doorn. Juist op dat punt is
er weinig ruimte. Dit zorgt voor een onoverzichtelijke situatie die onveilig is voor met name fietsers. Wij willen dat meer aandacht voor
de veiligheid van de fietspaden rondom het kruispunt bijvoorbeeld door verhoogde paden of ‘bikescouts’ aan te leggen.
Daarnaast willen wij dat 30 km/u binnen de bebouwde kom en 60 km/u daarbuiten zo snel mogelijk het nieuwe normaal wordt. Op dit
moment rijden auto’s met 80 km/u langs het Revius en de TMO terwijl leerlingen en studenten hier regelmatig oversteken.
Fietsers die ’s morgens of ’s avonds van en naar Maarn of Leersum fietsen doen dat grotendeels in het donker. Wij willen hier graag
dynamische fietspadverlichting met groene lampen zodat fietsers zich veilig voelen en de natuur minimaal last heeft van de verlichting.

Autoluw centrum

Doorn mist een gezellig (autoluw) centrum of centraal plein. D66 gaat graag in gesprek met ondernemers en omwonenden van de
Kampweg om te bekijken of er mogelijkheden zijn de Kampweg vanaf het parkeerterrein bij de kerk tot aan de Amersfoortseweg vaker
af te sluiten voor autoverkeer (zoals nu ook op donderdag gebeurt).
Wij willen het plein voor het cultuurhuis door bijvoorbeeld de aanplant van bomen en plaatsen van tafels waar spelletjes op kunnen
worden gedaan. Ook het terrein van Huis Doorn mag meer bij het plein betrokken worden.
Naar Doorn komen veel dagtoeristen die komen wandelen of fietsen in de mooie omgeving. Ook het Nationaal Bomenmuseum Gimborn
en huis Doorn trekken veel bezoekers. Om de parkeerdruk van bezoekers die met de auto komen tegen te gaan zien we voor degenen die met de auto komen graag meer mogelijkheden voor elektrische oplaadpunten en parkeermogelijkheden aan de rand van het dorp.
Liever nog stimuleren we dat Doorn beter bereikbaar wordt met fiets en ov.