5. Recreatie

Dat de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied mooi zijn om te recreëren begreep men al vroeg. De vele landgoederen
van de Stichtse Lustwarande bewijzen dat. De bossen nodigen uit voor wandelen, paardrijden, mountainbiken. Wielrenners
genieten van de hellingen terwijl het vlakke buitengebied vooral door recreatieve fietsers gebruikt wordt.

Bereikbaarheid

Wij willen duurzaam vervoer stimuleren en de druk op onze bossen verminderen. Daarom willen we stimuleren dat onze ‘groene
entrees’ en TOP’s (plekken van waaruit diverse fiets- en wandelroutes beginnen) goed bereikbaar zijn met fiets en OV en willen we dat
het aantal laadpalen bij de parkeerplaatsen wordt uitgebreid.
Daarnaast zien wij graag dat een project zoals ‘de Bosboemel’ wordt uitgebreid. Met deze elektrische bussen kunnen mensen die slecht
ter been zijn van een openbaar vervoersknooppunt of een grote parkeerplaats naar een natuurgebied of een toeristische trekpleister
zoals kasteel Amerongen of Huis Doorn, gebracht worden.
Om de parkeerdruk tegen te gaan in de dorpen willen wij dat de dorpscentra zoveel mogelijk worden ingericht voor voetganger en
fietser en dat auto’s geparkeerd worden aan de randen van de dorpskernen. Door middel van een goede bewegwijzering en
wandelroutes langs markante punten kunnen wij de toeristen langer vasthouden zodat zij nog even kunnen winkelen of één van de
horecagelegenheden bezoeken.

Tweewielers

Onze gemeente is geliefd bij tweewielers: recreatieve fietsers, mountainbikers, wielrenners en motorrijders. Dit leidt soms tot overlast zeker als deze verschillende groepen elkaar in de weg zitten. Wij zien graag dat snelfietsverkeer en de langzame fietsers op doorgaande hoofdroutes van elkaar worden gescheiden. Het ‘Fietspad voor de Toekomst’ van de Uithof naar Wageningen biedt hier mogelijkheden voor. Ook voor het reguliere fietsverkeer van huis naar werk of school is dat van belang. De gemeente moet zorgen voor veilige werk- en schoolfiets routes.
Voor wielrenners die binnen de bebouwde kom de heuvels afrijden geldt ook de maximumsnelheid. Wij zien graag dat dit gehandhaafd
wordt. Dat geldt ook voor motorrijders die over de dijk en door dorpen rijden zonder ‘decibelkillers’

Verblijfsrecreatie

Voor toeristen die in Utrechtse Heuvelrug willen verblijven zijn er volop mogelijkheden van zeer luxe hotels tot kamperen bij de boer.
De behoefte aan vakantiehuisjes, stacaravans en chalets neemt de laatste jaren duidelijk toe. Toeristen komen niet alleen meer in het
hoogseizoen maar het hele jaar door. Dit biedt kansen voor de voorzieningen in onze dorpen. Restaurants, supermarkten en andere
winkels kunnen hiervan profiteren.
Voor ons is het belangrijk dat onze gemeente een gevarieerd aanbod aan recreatiewoningen heeft dus niet alleen luxewoningen maar
ook mogelijkheden voor de kleinere beurs. Daarnaast vinden we het belangrijk dat verstening in balans blijft met natuurwaarden en
groen. Niet alleen binnen de natuurgebieden maar ook daarbuiten.
De afgelopen 10 jaar is de toeristische sector flink gegroeid, ook in onze gemeente. Steeds grotere vakantiewoningen en chalets worden,
onder meer door de lage rentestand, geliefde beleggingsobjecten. Kampeerveldjes en kleine chalets verdwijnen en intensief jaarrond
recreëren lijkt de norm te zijn geworden. Maar met die groeiende verstening nemen de risico’s voor de natuurwaarden en biodiversiteit
toe. Wij pleiten ervoor de komende jaren structurele verbeteringen aan te brengen die betrekking hebben op borging van
natuurwaarden en inzetten op duurzaamheid.