Gemeente, stop met het beleid van slikken of stikken!

Het centrum van Breukelen wacht al tientallen jaren op een goede invulling van het terrein bij de Aldi en de rooms-katholieke kerk, ook wel project Hazeslinger genoemd. Al vele plannen hebben het daglicht gezien en allemaal hebben ze de eindstreep niet gehaald. Ook het plan van de huidige college (Wethouder Jeroen Willem Klomps) is medio 2019 gestrand. Wat deze plannen allemaal gemeen hebben is dat de gemeente eerst een plan helemaal uitontwikkelt en pas daarnà participatie start met betrokken partijen, wat meestal neerkomt op slikken of stikken.

Plan van ondernemers zélf

Dit moet en kan anders. Zo dacht ook de horeca- en winkeliersvereniging in Breukelen. Voor de eerste keer zijn deze meest betrokken partijen, inclusief de Aldi, bij elkaar gaan zitten en hebben in hoofdlijnen een plan ontwikkeld waar zij allemaal achter staan. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

1) Een beperkte Aldi met beperkt non-food, passend bij de huidige regio-functie van Breukelen,
2) Uitstraling die bij het cultuur-historische centrum past
3) Extra appartementen passend bij de huidige uitstraling (geen hoogbouw) van het centrum,
4) Behoud van het huidig aantal parkeerplaatsen
5) Realisatie mag geen grote en langdurige overlast met zich meebrengen voor omwonenden, winkelier (incl Aldi) en horeca.

Ideeën als grote ondergrondse parkeerplaatsen met enorme jarenlange overlast bij de realisatie en hoogbouw voor appartementen die niet passen bij het karakter van het centrum zijn bewust geen onderdeel van dit plan.

Gemeente als regisseur

Het is heel mooi te zien hoe deze nieuwe aanpak, waarbij participatie met alle partijen voorop staat, in korte tijd zo’n resultaat heeft weten te boeken. Een aanpak die een andere rol van de gemeente vraagt. Een rol van regie, waarbij het managen van het proces voorop staat en het resultaat de uitkomst is. Voor onze gemeente Stichtse Vecht een nieuwe, uitdagende aanpak, maar wel heel hard nodig. En niet alleen voor dit dossier. Denk bijvoorbeeld ook aan de mislukte participatie bij het bestemmingsplan Garsten Noord in Nigtevecht, waar de meeste omwonenden zich ook niet gehoord voelen.

Ondanks het goede werk van alle betrokken partijen zijn ze er nog niet. De gemeente wil (nog) niet helemaal afstappen van haar “ik bepaal” rol en is als enige partij nog niet aan boord. D66 Stichtse Vecht ondersteunt het initiatief van de horeca- en winkeliersvereniging en de Aldi van ganser harte. Een initiatief waar participatie met alle partijen voorop staat. Een initiatief waar het gemeentebestuur wat ons betreft achter moet gaan staan en haar (nieuwe) regierol moet pakken. Op deze manier moet het ons kunnen lukken om in de komende zittingsperiode het project Hazeslinger toch nog tot een goed einde te kunnen brengen. Wij zijn heel benieuwd welke andere politieke partijen we hierbij aan onze zijde vinden.

Luchtfoto van Google Maps van het Hazeslingergebied in Breukelen

Beeld: Google Maps