D66 Stichtse Vecht is terug in de raad!

D66 komt met 4 zetels terug in de nieuwe gemeenteraad van Stichtse Vecht: een prachtig resultaat na 4 jaar afwezigheid. Liefst 13 procent van de 27511 uitgebrachte stemmen van de 51492 kiesgerechtigde inwoners ging naar D66 Stichtse Vecht. Een uitslag om trots op te zijn. We bedanken alle kiezers voor het vertrouwen in de terugkeer van het D66-geluid in de raad.

De 9 kandidaats-raadsleden van D66 juichend voor de ingang van Fort Nieuwersluis

Beeld: D66 Stichtse Vecht

Leden en vrijwilligers bedankt!

We gaan de komende vier jaar ons uiterste best doen jullie wensen en verlangens voor de mooiste gemeente van Nederland uit te voeren. Dit is ook het moment waarop we onze dank willen uitspreken naar onze vele leden en vrijwilligers, die de afgelopen twee jaar hebben geholpen om D66 Stichtse Vecht weer een stem en een gezicht te geven. We waarderen jullie inspanningen ontzettend en hopen ook de komende jaren op jullie steun te mogen rekenen. Niet alleen hebben jullie eraan bijgedragen dat we 4 zetels hebben behaald, ook hebben we bovenal een erg leuke en leerzame tijd met elkaar gehad, waarin we gezamenlijk op zijn getrokken om de belangen van de inwoners van Stichtse Vecht voor het voetlicht te brengen.

Verzoek om hertelling

Vanmorgen heeft ons bestuurslid Paul Vriend tevergeefs protest aangetekend bij het Centraal Stembureau tegen de verkiezingsuitslag. Bij de uitslag bleek namelijk een verschil van slechts 2 stemmen bepalend voor de verdeling van de restzetels. Er waren echter bij 18 stemlocaties onregelmatigheden geconstateerd. Gezien deze 18 onregelmatigheden vonden wij de uitslag “to close to call”. Hoewel wij de uitslag en het proces vertrouwen, vinden wij ons protest recht doen aan de keuze van de kiezers. Een uitslag met een zo minimaal verschil maakt duidelijk dat elke stem ertoe doet. En natuurlijk respecteren en accepteren wij de definitieve uitslag.

Derde partij van Stichtse Vecht

Nu is het tijd om te vieren dat we de derde partij van Stichtse Vecht zijn geworden. En daarna gaan we heel snel formeren en aan de slag. Want jullie stemmen verdienen het gehoord en gezien te worden. We gaan jullie wensen voor Stichtse Vecht daadkrachtig en in verbinding met jullie, elkaar en de rest van de raad met veel plezier vertegenwoordigen. Dat beloven we. We gaan ervoor!