D66 roept college op sluitende begroting vanaf 2023 te presenteren

Als het aan D66 Stichtse Vecht ligt komt het college met concrete besparingsvoorstellen om de gemeentelijke begroting op de langere termijn sluitend te maken. Met de huidige begroting is het begrotingstekort in € 1,1 miljoen in 2023 en ook de jaren daarna zijn er tekorten. Daarmee schuift het college haar verantwoordelijkheid weg naar een volgend college.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

De begroting voor 2022 en de jaren daarna, laat vanaf 2023 een tekort zien. In 2023 is dit maar liefst € 1,1 miljoen. Het college legt de schuld hiervan bij het rijk en laat het aan het nieuwe college (na de verkiezingen van 16 maart) over om de problemen op te lossen. D66, dat na een afwezigheid van 4 jaar na de verkiezingen hoopt terug te keren in Stichtse Vechtse raad, verbaast zich hierover. ‘Het college schuift haar verantwoordelijkheid door naar een nieuw college’, zegt D66-lijsttrekker Peter van Dam. ‘Dat nieuwe college heeft nauwelijks tijd voor zorgvuldige oplossingen, want het treedt pas ergens in mei volgend jaar aan. Om dan nog besparingen structureel in te zetten vanaf 2023 is een hele opgave’, aldus Van Dam. ‘De gang van zaken rond de besparingen in het sociaal domein in 2019, 2020 en 2021 laat dat ook zien’.

Gemeente moet verantwoordelijkheid nemen

Dick Polman, voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma van D66 Stichtse Vecht opstelt, begrijpt dat zo’n tekort kan ontstaan, maar roept het college wel op haar verantwoordelijkheid te nemen. ‘Het is zeker zo dat het Rijk het gemeenten heel moeilijk maakt om financieel rond te komen met alle extra opgaven die er liggen. Dat ontslaat dit college echter niet van de verantwoordelijkheid om een meerjarig sluitende begroting op te stellen. Nu ontwijkt het college keuzes en legt het de problemen bij het nieuwe college neer. Op z’n minst had er een pakket met voorgenomen besparingen moeten worden voorgesteld. Dan kan een nieuw college dat bekijken en desgewenst aanpassen.’

Rekening naar een volgend college

Het college had in haar kadernota 2022 al het vermeende positieve resultaat van de herijking van het gemeentefonds ingeboekt, terwijl die nog niet was afgerond. Een kleine € 1 miljoen. Dat betekende wel dat het makkelijker was die kadernota rond te krijgen. En nu halen ze dat bedrag weer eruit en leggen de rekening bij het volgende college. Het mag allemaal van de toezichthouder (de provincie),’ aldus lijsttrekker Van Dam. ‘Toch zou het goed zijn om een schriftelijke reactie van de toezichthouder te vragen en te ontvangen vóór de vaststelling van deze begroting. Zolang wij nog niet in de raad zitten, kunnen wij dat niet vragen. Wat D66 betreft neemt dit college haar verantwoordelijkheid en komen ze alsnog met een voorstel om de begroting structureel sluitend te maken voor de jaren na 2022.’