D66 een lokale partij?!

Hoe lokaal is een landelijke partij als D66 in onze gemeente eigenlijk? Dat is een vraag die rond verkiezingstijd nogal eens wordt gesteld. En door lokale partijen in twijfel wordt getrokken. Zij beweren dat zij degenen zijn die vooral lokaal betrokken zijn. Is dat zo?

En hoe zit dat bij D66 Stichtse Vecht? Bemoeit de landelijke of provinciale D66 afdeling zich met het lokale verkiezingsprogramma?

Beeld: D66SV

Eigen standpunten

D66 Stichtse Vecht heeft lokaal alle vrijheid. Wij bepalen onze eigen standpunten met onze eigen, lokale, mensen. Zie ons verkiezingsprogramma voor Stichtse Vecht: “Een nieuw begin”. Als D66’ers delen we natuurlijk wél een sociale en liberale visie op de samenleving die vormgevend is bij het bepalen van onze standpunten.

We laten mensen vrij, maar zorgen er ook voor dat diegenen die een steuntje in de rug nodig hebben daarop kunnen rekenen.

Breed netwerk

D66 Stichtse Vecht heeft daarnaast een regionaal, provinciaal, landelijk en zelfs Europees netwerk. We kunnen een beroep doen op de denkkracht en daadkracht van heel veel mensen. Dat is een groot voordeel, het maakt D66 ook lokaal sterk.Het werkt ook omgekeerd. Landelijk of provinciaal is er vaak al nagedacht over thema’s die lokaal relevant zijn. Denk daarbij aan de veranderingen die nodig zijn in de landbouw of aan de energietransitie.

Betrokken mensen
met een lokaal hart

Tot slot, misschien wel het belangrijkste; D66 Stichtse Vecht bestaat uit betrokken mensen met een lokaal hart, mensen die al jaren in hun wijk of dorp wonen en zich daar gepassioneerd actief voor inzetten. Je hoeft écht niet het woord ‘lokaal’ in je naam te zetten om een lokale partij te zijn. Kortom: D66 Stichtse Vecht is een lokale partij met een plus er bovenop!

Interesse in wat we voor Stichtse Vecht doen?
Lees ons verkiezingsprogramma