Steenwijker Kamp: wel of niet bebouwen

Nu er een woningnood is, speelt de vraag waar deze gebouwd moeten worden. Stichting Behoud De Kamp wil daarom graag van alle politieke partijen weten hoe zij aankijken tegen het bebouwen van de Steenwijker Kamp.

Aanleiding bespreking Woonagenda

Stichting Behoud De Kamp schrijft in haar e-mail aan de partijen dat de bespreking van de woonagenda op 25 januari hen getriggerd heeft. Er werd gesproken over bouwen op de Steenwijker Kamp. De PvdA daagde alle fracties uit om zich hier voor of tegen uit te spreken. Wat D66 betreft ook een duidelijk verzoek en we begrijpen dat inwoners helderheid willen hebben. De stichting geeft zelf een extra motivatie om niet te bouwen op de Steenwijker Kamp. Laten we eerst één stap terug kijken voor deze bespreking.

Bouwen voor bovenregionale woningbehoefte?

Op 12 oktober 2021 werd een voorstel van het college besproken. ‘Bouwen voor regionale woningbehoefte’. Hierin werd alle partijen gevraagd zich uit te spreken over extra woningbouw voor Steenwijk. De woningbehoefte voor Steenwijk wordt ingeschat op 800 woningen in de komende 10 jaar. Dat zou prima kunnen met inbreidingslocaties. Wegens de woningnood en de versterking van Regio Zwolle is gevraagd hoeveel woningen wij in Steenwijk extra wensen. En waarom Steenwijk? Dat is de stad met de grotere regiofunctie en goede verbindingen.

De Steenwijker Kamp met stad Steenwijk op de achtergrond.

De Steenwijker Kamp vanaf de Onnase Doodweg. Beeld: D66

Wat vinden
alle partijen?

Tijdens deze bespreking gaven bijna alle partijen aan om een stevige uitbreiding van Steenwijk aan te pakken. CDA noemt 1300 extra woningen; CPB, ChristenUnie, PvdA praten over 1500 extra woningen en de VVD wil inzetten op zo’n 1500 – 2000 extra woningen voor Steenwijk. D66 geeft evenals BGL aan om wat terughoudender te zijn. Onze lokale woningbehoefte is belangrijk en ook die moeten we in alle kernen realiseren. Wellicht moeten we dus inzetten op extra woningbouw in andere kernen van Steenwijkerland.

Verkiezingsstunt
PvdA?

Het is mooi dat de PvdA net voor de verkiezingen deze vraag voorlegt, maar zelf heeft de partij geen antwoord op de vraag: waar wel? Een paar maanden eerder zet men in op 1500 woningen te bouwen voor Steenwijk. Dat is vergelijkbaar met drie grote Woldmeenthes. Dan ontkom je niet aan uitbreiding. Zij zitten zelf in dit college aan het roer en hebben woningbouw deze periode laten liggen. Nu spreken veel partijen zich uit tegen woningbouw op de Kamp, maar is dat reëel? We vragen ons sterk af hoe CPB, ChristenUnie, CDA, VVD hun gewenste extra woningbouw willen realiseren zonder uitbreiding op bijvoorbeeld de Steenwijker Kamp.

Het zandpad de Halfweg op de Steenwijker Kamp. Beeld: D66

D66 in beginsel tegen bouwen op de Kamp

D66 is geen voorstander van bouwen op de Steenwijker Kamp. Niet zo zeer omdat het geen goede plek is, want zo lijkt het wel. Als je op Google Maps inzoomt op de gemeente Steenwijkerland dan wijst De Kamp zichzelf aan als een mooie open plek. Dus ook om mooi om eventueel op te bouwen.

Maar D66 wil graag open plekken behouden in onze gemeente. De Steenwijker Kamp is daar één van. De realiteit is wel, dat als de plannen van de eerder genoemde partijen uitgevoerd worden, je er haast niet aan ontkomt om (een deel) te bebouwen. Laten we vooral inzetten op het behouden van veel groen in de gemeente en juist bouwen op inbreidingslocaties. Een versnelde realisatie van de unilocatie geeft op locatie Eekeringe weer prachtige bouwgrond.
Kortom als het aan D66 ligt wordt er niet gebouwd op de kamp.