Verkiezingsprogramma: Leef Duurzaam Samen!

Het verkiezingsprogramma van D66 Steenwijkerland staat online en kun je hier lezen.

Leef Duurzaam Samen!

Als inwoners zelf niet kunnen regelen wat belangrijk is om duurzaam, menswaardig en gelijkwaardig samen te kunnen leven, dan is het gemeentebestuur aan zet. Dan regelen we het in Steenwijkerland samen. Want je hoort erbij en je doet ertoe in Steenwijkerland. Daar zet D66 op in. Inwoners, ondernemers, maar ook mensen en ondernemers van buiten moeten weten waar ze aan toe zijn in Steenwijkerland. D66 staat voor duidelijkheid.

Of je geld hebt of niet, of je invloed hebt of niet, of je jong bent of oud, we vertegenwoordigen jullie allemaal. Zo eerlijk mogelijk. Iedereen doet ertoe en doet mee. We zetten niet in op groei als doel, wel op voldoende inkomen en welzijn voor iedereen.

We staan voor
transparante afwegingen

Steenwijkerland is een plattelandsgemeente waar het goed wonen is en waar we volop kunnen genieten van de natuur. Een gemeente die veel toeristen en recreanten trekt. Prachtige en historische kernen markeren ons gebied. Een gemeente die authentiek en vrijelijk is ontstaan. D66 wil die vrije gebiedsontwikkeling graag voortzetten. Uiteraard binnen de kaders van een goede belangenafweging.
D66 bestond de afgelopen collegeperiode uit een hecht en betrouwbaar team met een raadslid, twee burgerraadsleden en een aantal fractieondersteuners. Samen heeft de D66-fractie zich onophoudelijk ingezet voor een duidelijk, open en rechtvaardig bestuur van een inspirerend, leefbaar en duurzaam Steenwijkerland. Die koers willen we graag doorzetten.

We houden vast aan onze standpunten. Geen gedraai, geen willekeur, maar gewoon eerlijkeopen en standvastige politiek. Omdat inwoners en ondernemers dat verwachten.
Er zijn verschillende grote uitdagingen om op te pakken, zoals het aanpakken van het woningtekort, omgaan met (opbrengsten) van duurzame bronnen of geen willekeur in ruimtelijke ordening. We pakken ze graag met groot enthousiasme op en met uw inbreng maken we Steenwijkerland nog leefbaarder, nog duurzamer en nog aantrekkelijker.