Aan de slag met woningbouw Steenwijkerland

Er moeten minimaal 1750 woningen in Steenwijkerland worden gebouwd komende 10 jaar. Daarnaast is er ook ruimte om te bouwen voor de bovenregionale behoefte, waardoor er al snel 300 woningen per jaar bij moeten. Hoe D66 dat ziet? Lees verder.

Bouwen in
alle kernen

De vraag naar diverse woningen in alle kernen is hoog. Jongeren willen in de eigen omgeving blijven wonen. Zij kunnen daar nu geen geschikte woning vinden. Tijdens de bespreking van de woonagenda, kwam deze conclusie uit het woningonderzoek ook aan bod. Laten we daar als gemeente dan ook vol op inzetten.

Groene woonwijken

D66 kiest voor kwaliteit van woningen en woonwijken. Dat betekent dat we de omgeving ook zo groen mogelijk willen inrichten, zodat het prettig wonen is. Rijk aan beplanting die goed is voor de biodiversiteit en met voldoende bomen en natuurlijk ruimte voor spelen. Het overtollige regenwater is steeds vaker een probleem. Woonwijken moeten hier op worden ingericht.

Ruimte voor woningbouw in het buitengebied

Steenwijkerland is een plattelandsgemeente waarbij veel ruimte is voor natuur en de agrarische sector. Aangezien de vraag naar woningen hoog is, is het verleiding om weilanden om te toveren naar woonwijken. D66 ziet dat anders. Wij willen dat het in het buitengebied mogelijk wordt om de kavels te splitsen. Hierdoor kunnen er gemakkelijk véél woningen worden gebouwd, zonder dat hiervoor kostbare grond wordt ingewisseld.

Actieve houding
gemeente grondbeleid

De gemeente hoeft niet zelf als projectontwikkelaar op te treden en overal grond aan te kopen om woonwijken te ontwikkelen. Dat kunnen diverse partijen maar al te goed. Wat D66 betreft gaat de gemeente hier actief op aansturen en partijen bij elkaar brengen.

Meer levensloopbestendig
bouwen

Iedere leeftijd en doelgroep heeft een andere behoefte qua woningbouw. Wanneer het aanbod woningen voldoende is, en voldoende divers, dan is doorstroming mogelijk. Hierdoor gaan ouderen naar een levensloopbestendige woning en komt er ruimte voor gezinnen en starters. Wij willen voor de woningbouw in Steenwijkerland hier goede afspraken over maken. Het moet een mix worden van woningen, waar ook voldoende sociale huur en vrije sector woningen gebouwd worden.

Plannen voor woningbouw Steenwijkerland. Beeld: D66