Ruimte voor bovenregionale woningbehoefte?


Vanuit Regio Zwolle ligt er de vraag of wij extra woningen in Steenwijk willen bouwen voor de bovenregionale behoefte. Dat komt dan bovenop de woningen die we moeten bouwen voor de Steenwijkerlandse behoefte. Het is mooi dat het college oog heeft voor de lokale en regionale behoefte. Maar wat ik mij wel afvraag: wat heeft Steenwijkerland er echt aan?

Wat is de visie voor
extra woningbouw?

Wellicht kan de wethouder ons hierin wat meer duiding geven. De volgende vragen zijn dan tevens onze adviezen om nader uit te werken. Welke problemen lossen we hier op met bovenregionale woningbouw? Wat voor gemeente willen we straks zijn qua woningbouw? Wat is de visie? Moet Steenwijk een metropool worden of blijft er ruimte voor landbouw en natuur.

Drie nieuwe
Woldmeenthes
nodig qua ruimte

Het scenario wat het college beschrijft vraagt eigenlijk drie nieuwe Woldmeenthes rondom Steenwijk. Dat heeft nogal een impact. Er wordt in het stuk geschreven over economische voordelen, maar de effecten op ruimte, natuur, landbouw, klimaat en duurzaamheid zijn wat D66 betreft net zo belangrijk om oog voor te houden. Je ziet grote steden inmiddels meer groen terugbrengen in de stad. Wat D66 betreft wordt in het woningbouw vraagstuk hier rekening mee gehouden in plaats van alles volbouwen.

Bouwen we
voor leegstand?

Ik vind het lastig in te schatten wat de impact is op de voorgestelde woningbouw. Wanneer er straks in Steenwijk veel woningbouw bij komt, wat doen bijvoorbeeld de bewoners 15 jaar later? Zal men dan weer terug verhuizen naar de Randstad en levert dit veel leegstand op in Steenwijk. Dat scenario lijkt me onwenselijk.

D66 is voorzichtig
met forse uitbreiding

U hoort het in mijn verhaal al geleidelijk terug, maar D66 is voorzichtig met een forse uitbreiding van Steenwijk. De voordelen en effecten zullen voorafgaand goed uitgewerkt moeten worden. Een groei die wat D66 betreft beter past in onze gemeente, is meer ruimte te geven aan alle kernen en het buitengebied.