Pepijn 100 dagen in de Gemeenteraad

Pepijn Pi - Beeld: D66

Het is vandaag 100 dagen sinds de nieuwe Raad is geïnstalleerd en Pepijn Pi Van de Venne namens D66 in de Gemeenteraad van Sittard-Geleen zit. We doen graag een terugblik op de eerste 100 dagen van Pepijn en het nieuwe team van D66. Waar is D66 mee bezig geweest? En nog belangrijker: wat heeft D66 bereikt?

Installatie Burgerraadsleden en nieuwe Fractiesecretaris

Op 19 mei werd de gemeenteraadsfractie van D66 aangevuld door de benoeming van twee Burgerraadsleden. Pepijn heeft Björn Bonten en Ellen Vaessen-ten Haaf voorgedragen om de rol van Burgerlid te vervullen voor de komende 4 jaar. Tevens is Romar van Hegelsom benoemd tot Fractiesecretaris. Björn, Ellen en Romar zullen samen met Pepijn (Raadslid) de fractie van D66 vormen.

Ellen Vaessen-ten Haaf (links) en Björn Bonten (rechts) - Beeld: Pepijn Pi

Art. 43 Vragen aan het College van B&W

In de afgelopen weken heeft Pepijn, samen met de fractie van D66, verschillende schriftelijke vragen ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), onder andere over: het behoud van de Kloosterkapel St. Agnetenberg, de vermindering van de stikstof- en ammoniakuitstoot bij Chemelot, de herinrichting van de Parklaan te Sittard en het vervolg van het grensoverschrijdend Spartacus OV-plan.

Europese Vlag

Op 9 mei (Europadag) heeft D66 een open brief geschreven aan het College van B&W inzake het belang van het hijsen van de Europese vlag in Sittard-Geleen. Burgemeester Hans Verheijen heeft gehoor gegeven aan het initiatief van D66. Sittard-Geleen heeft vanaf nu de Europese vlag in volle glorie wapperen bij beide stadhuizen. D66 is blij dat ons voorstel is gerealiseerd en waardeert de actieve inzet van Burgemeester Verheijen binnen de Euregio.

Parklaan Sittard

Zoals in een van de bovenstaande alinea’s staat vermeld, heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W inzake de herinrichting van de Parklaan te Sittard. Naar aanleiding van de actie van D66 op dit dossier, heeft dat vele verbeteringen tot stand gebracht:

  • Bewoners van de Parklaan krijgen een meer geconcretiseerd uitgewerkt plan m.b.t. de herinrichting van de Geleenbeek en hun straat.
  • Het verzoek tot een onafhankelijk adviseur inzake het risico tot grondverzakkingen wordt gehonoreerd.
  • Aan de kant van de woningen wordt een stenen kademuur aangelegd.

Spartacus OV-plan

D66 heeft in haar eerste 100 dagen van de nieuwe Gemeenteraad ook aandacht gevraagd voor het Belgisch-Nederlands grensoverschrijdende OV-dossier, het Spartacus plan. Het College van B&W is door D66 meteen in actie gekomen en heeft in de beantwoording van de D66-vragen het volgende vermeld:

Er heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de provincie Limburg. Wij hebben verzocht de grensoverschrijdende OV-verbindingen tussen de Vlaamse gemeenten via Stein naar de gemeente Sittard-Geleen op de agenda te zetten van het eerstvolgende overleg tussen de provincie, de gemeente Maastricht en de Vlaamse regering”.

Coalitieonderhandelingen

De leden van D66 Sittard-Geleen zullen in het najaar (rond september) tijdens de halfjaarlijkse AAV een nadere toelichting krijgen over het verloop van de onderhandelingen en de rol van D66 daarin.

Raadsakkoord Sittard-Geleen

Na de verkiezingen is er een proces gestart omtrent een ”Raadsakkoord”. Helaas is dit proces totaal fout gegaan door eigenstandige (en foute) besluiten van GOB en CDA. De progressieve partijen (D66 en GroenLinks-PvdA) hebben zich daarom samengepakt om verandering te brengen in het proces en een eerlijk beeld te geven omtrent het ”Raadsakkoord”. De actie van D66 en GroenLinks-PvdA is te lezen via onderstaande brief.

Fractievoorzitter Pepijn Pi bij BieOs. over brief D66 en GroenLinks-PvdA inzake Raadsakkoord

Pepijn Pi - Beeld: D66

Samenwerking D66 en GroenLinks-PvdA

Na de gezamenlijke actie van D66 en GroenLinks-PvdA rondom het ”Raadsakkoord”, hebben beide fracties gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W inzake de Provinciale subsidie ”Groene Schoolpleinen 2022-2023”. D66 en GroenLinks-PvdA hopen dat Sittard-Geleen werk gaat maken met het vergroenen van schoolpleinen door scholen in te lichten over de subsidiemogelijkheden en bovenop de Provinciale subsidie een co-financieringsaanvulling doet.

Beeld: D66/GroenLinks-PvdA

Opvallende Raadsrondes en Raadsvergaderingen

In de eerste 100 dagen van Pepijn als Fractievoorzitter/Raadslid van D66 in Sittard-Geleen zijn er al flink wat onderwerpen de Gemeenteraad gepasseerd, zoals: de Afronding van het project Zitterd Revisited en de toekomst van het ESCS-terrein/de Schwienswei. Via onderstaande video’s kunt u de inbreng van D66 inzake die dossiers terugkijken.

Inbreng D66 Ronde: Toekomst ESCS-terrein/de Schwienswei — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Inbreng D66 Ronde: Afronding Zitterd Revisited — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Interviews en de Media

Onze fractie heeft in de eerste 100 dagen ook al vaak de media weten te behalen, zijnde het op 1Limburg, Sittard-Geleen Nieuws, Omroep BieOs., MijnGazet en De Limburger. Het initiatief van D66 omtrent het hijsen van de Europese vlag kreeg een leuk en prominent artikel in De Limburger. Overige artikelen kunt u vinden op internet. Enkele interviews kunt u hieronder beluisteren.

Fractievoorzitter Pepijn Pi bij Bie Os over de vervolgvragen Klooster St. Agnetenberg D66

Pepijn Pi - Beeld: D66

Interview Spartacus OV-plan D66 vragen bij EuregioToer Omroep BieOs. — Fractievoorzitter Pepijn Pi

Pepijn Pi - Beeld: D66

Kanalen D66 Sittard-Geleen

Via Social Media kunt u blijvend op de hoogte blijven van de D66-fractie hier in Sittard-Geleen en waar wij ons mee bezig houden.