D66 en CDA scoren succes in raad: historische gevel voor Huis a/d Markt

D66 maakt verkiezingsbelofte waarheid door politieke realisatie van een historische gevel, lijkend op het oude stadhuis, voor het Huis aan de Markt. De D66-fractie deed dit middels een D66-CDA motie die bijna unaniem werd aangenomen in de raadsvergadering van 6 juli jl. tijdens de behandeling van de bestuurlijke- en ambtelijke huisvestingsdossiers.

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: D66

Historische gevel en oude stadhuis

In de raadsvergadering van 6 juli inzake de bestuurlijke- en ambtelijke huisvestingsplannen diende D66, gezamenlijk met het CDA, een motie in die recht doet aan de — tot tweemaal toe gehouden —inwonersenquêtes waaruit de langgekoesterde wens van inwoners voortvloeide om het aanzien van de Markt in ere te herstellen met een historische gevel. De gevel moet lijken op het oude stadhuis wat in 1966 gesloopt werd voor de bouw van het huidige V&D-pand. Daarmee luisteren we als politiek dus naar de verkregen input van onze inwoners voor het Huis aan de Markt.

”Hoewel de weg naar dit geweldige resultaat moeizaam was — zeker gezien het gedoe rondom de resultaten van de enquête uit 2022, kan deze gemeenteraad en het college vanaf nu de geschiedenisboeken ingaan als het stadsbestuur dat de eenmalige kans had om de fout van het verleden in ere te herstellen en dat ook daadwerkelijk deed. Ik ben razend enthousiast dat D66, samen met het CDA, dus resultaten levert en verkiezingsbeloften wederom weet te realiseren naar de praktijk. Ik durf met vertrouwen te zeggen dat het bereiken van dit resultaat, ook al zitten we aan het begin van de raadsperiode, voor mij en de D66-fractie één van de hoogte punten is van de periode 2022-2026. Zeker voor D66 als oppositie- en eenmansfractie ben ik enorm trots” aldus D66-fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne.

De D66-CDA motie kunt via de link terugvinden:

Géén retail in Huis aan de Markt

Hoewel D66 tevreden is met het behaalde resultaat over de gevel en de extra middelen daarvoor, had onze D66-fractie zich van het begin verzet tegen de plannen van het college om retail terug te laten komen op de oude V&D-locatie. D66 had felle kritiek op dit college voorstel. Onze fractie had meerdere reden hiervoor, o.a. doordat het de vertrouwensband met de provincie Limburg zou schaden — gezien de ontvangen subsidie van €2.4 mln, Sittard-Geleen al een overschot aan retail heeft: zie de leegstand in de centra, en doordat levendigheid op een horecaplein (zoals de Markt in Sittard) wordt gecreëerd door horeca en niet door retail. Een amendement van D66 en GroenLinks-PvdA om retail te weren kreeg steun van de voltallige oppositie. Een nipte meerderheid van coalitie stemde tegen en bleef vasthouden aan de zwakke argumentatie vanuit het college.

Het D66-GL/PvdA amendement inzake géén retail in Huis aan de Markt kunt u via de link terugvinden:

Inbreng D66 raadsvergadering

De volledige inbreng van D66 tijdens de raadsbehandeling van het Huis aan de Markt kunt bekijken via onderstaande YouTube-video:

Inbreng D66 Raad: Huis aan de Markt, Sittard — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Andere berichtgeving D66 inzake Huis aan de Markt

De D66-fractie heeft zich in deze raadsperiode al meermaals beziggehouden met het Huis aan de Markt. O.a. via schriftelijke vragen, een open brief, vele radiointerviews en bijdrages in de rondevergadering. Via onderstaande link kunt u alles van D66 m.b.t. Huis aan de Markt terugkijken en/of -lezen.