Spoeddebat Crisisnoodopvang Asielzoekers Sittard

Op 9 mei jl. nam burgemeester Verheijen een besluit om, voor de duur van één jaar, een crisisnoodopvang (CNO) in te richten op het bedrijventerrein te Sittard en daarmee humane opvang te bieden aan hen die het nodig hebben. Rechts-populistische partijen vroegen daarover een spoeddebat aan waar D66 het progressieve geluid goed heeft laten klinken in de raadzaal om het besluit van burgemeester Verheijen te steunen en zich af te zetten tegen het intolerante gedachtengoed van rechts-conservatieve partijen.

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Interview Pepijn Pi, Forum op Vrijdag — BieOs

Onder andere Forum voor Democratie en PVV probeerde het besluit van de burgmeester onderuit te halen door juridische twijfel te zaaien over de bevoegdheid van de burgmeester en vroegen daarom een spoeddebat aan. In aanloop naar het debat werd fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne gevraagd om te reageren op het besluit van de burgmeester inzake de CNO en het spoeddebat. Luister hieronder het interview met Pepijn terug.

Raadslid Pepijn Pi (D66): Spoeddebat Crisisnoodopvang Sittard

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Spoedraadsvergadering inbreng D66

Tijdens het spoeddebat heeft D66 nog eens duidelijk gemaakt pal achter burgemeester Verheijen te staan en het besluit om als Sittard-Geleen verantwoordelijkheid te nemen in een Europese- en landelijke asielcrisis te steunen om daarmee te laten zien dat wij als centrumgemeente een gastvrije stad zijn. D66 pakte fel uit tegen PVV en FVD, omdat D66 het onacceptabel vindt dat deze rechts-populistische partijen de integriteit van de burgmeester beschadigen en/of ten onrechte collega-raadsleden diskwalificeren in hun functioneren. Tenslotte komen D66, gob, CDA, GroenLinks-PvdA en PIT op korte termijn alsnog met een initiatiefvoorstel naar de raad om het CNO-besluit van burgemeester Verheijen te steunen en dit via de gemeenteraad te bevestigen/onderstrepen. De inbreng van D66 tijdens de raadsvergadering van 22 mei kunt u hieronder bekijken.

Inbreng D66 Raad: Crisisnoodopvang Asielzoekers Sittard — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

verkiezingsprogramma D66

De armoede en conflicten in grote delen van de wereld, de vluchtelingenstroom en het belang van integratie en participatie van nieuwkomers maken het ook in de komende periode nodig om ook op lokaal niveau te blijven investeren in participatie, integratie en tolerantie. D66 zet in op een goede opvang en begeleiding van nieuwkomers om hen snel te laten integreren in onze samenleving en te laten participeren op de arbeidsmarkt. Dat geldt in het bijzonder voor statushouders.

D66 ziet het als een taak van een centrumgemeente om meer hulp te bieden in de opvang van vluchtelingen. Daarbij kijkt D66 graag naar de mogelijkheden om als gemeente aan te sluiten bij het “Shelter City”- programma. “Shelter City” is een initiatief waarbij mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen een tijdelijk verblijf van drie maanden kunnen krijgen in één van de aangesloten steden. Zo kunnen zij hun werk veilig en effectief voortzetten. Een groot deel van de grootste Nederlandse steden is inmiddels aangesloten.

Internationale werknemers moeten op een goede en humane manier worden gehuisvest. De gemeente moet erop toezien dat de woonomstandigheden van arbeidsmigranten voldoen aan de eisen en bij signalering van misstanden handhavend optreden.

Als eerste Global Goals gemeente in Limburg moet Sittard-Geleen op zoveel mogelijk beleidsterreinen een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.