verkiezings-programma 2022-2026

Beeld: D66 Sittard-Geleen

Voorwoord lijsttrekker, Pepijn Pi

D66 is een partij die diepgeworteld zit in Sittard-Geleen. Ooit in de jaren ’90 is D66 begonnen in de toenmalige gemeente Sittard. Na de fusie van Geleen, Born en Sittard, heeft D66 altijd positief-kritischgebouwd aan de stad zoals we die nu kennen, Sittard-Geleen.

Onder aanvoering van Bert Kamphuis heeft D66 altijd het verschil weten te maken binnen de gemeentepolitiek. Daarvoor bedank ik hem persoonlijk. De verbindende rol van D66, of het nu is binnen de oppositie of coalitie, heeft ons altijd kunnen laten slagen in onze missie, namelijk: het beste resultaat voor Sittard-Geleen behalen, want dat staat bij D66 voorop.

Toch begint D66 aan een nieuw verhaal. En ja, dat doen we zéker door vast te houden aan onze positief-kritische en opbouwende middenkoers. Maar de lokale politiek mogen we best eens gaan opschudden. En snel ook. Als 21-jarige lijsttrekker heb ikzelf de fusie van onze gemeente nooit meegemaakt. Ik ben opgegroeid in Geleen en woon nu al 5 jaar in Sittard. Ik heb onze stad daarom ook altijd gezien als één stad. Eén stad met unieke kernen.

Om succesvol de toekomst in te gaan heeft de lokale politiek deze visie nodig. Sittard-Geleen zien als één gemeente. Geen dorpspolitiek meer, maar het belang van Sittard-Geleen voorop. Want, zoals onze titel al luidt: ”de toekomst begint nu” en de uitdagingen wachten niet meer. De uitdagingen staan namelijk al voor de deur. Het klimaat, de woningmarkt, onze accommodaties, het onderhoud van de openbare ruimte, het ondernemersklimaat en wegtrekkende jongeren. Allemaal vraagt het om directe actie. Actie waar de lokale politiek de lead heeft, maar inwoners de baas zijn. Daarom komt D66 met een nieuw team. Een frisse lijst met unieke mensen, vol daadkracht en visie.

D66 wil bouwen aan een stad waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Met VDL Nedcar, de Brightlands Chemelot Campus, een bruisend MKB, Het Groene Net en een sterke onderwijssector is Sittard-Geleen een belangrijke speler in Zuid-Limburg. Hiermee kan Sittard-Geleen écht werk maken van innovatie en toekomstbestendige banen.

Dit vraagt om het maken van keuzes en daadkracht.Daarom ís D66 er. We laten ondernemers ondernemen, maken inwoners de baas en geven jongeren de toekomst. D66 zet vol in op vergroening, verduurzaming en democratische vernieuwing. Voor jongeren regelen we uitgaansgelegenheden, toffe evenementen, een goede woningmarkt en het beste openbaar vervoer. Lasten voor onze inwoners mogen daarbij niet stijgen.

Als meest pro-Europese partij zoeken we daarbij graag de samenwerking op binnen de Euregio. Want Europa begint lokaal, zeker voor een grensgemeente als Sittard-Geleen. Ook heeft D66 korte lijnen met onze D66-vertegenwoordigers in de Provinciale Staten, het College van Gedeputeerde Staten, het Nederlands en het Europees Parlement. Wij zullen deze contacten optimaal benutten voor Sittard-Geleen en onze regio.

Ons programma is helder. Groen, Europees, progressief en Sittard-Geleen voorop. Geen woorden, maar daden: aan de slag!

U kunt ons programma vinden via onderstaande link.