D66 wil succesvol doorpakken in Huis aan de Markt en gemeentelijke huisvesting

D66-fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne heeft tijdens de rondevergadering van 22 juni jl. laten weten dat D66 blijft vasthouden aan het laten terugkomen van de ‘historische’ gevel aan de Markt in Sittard en dat de fractie vindt dat de input van inwoners, verworven uit de in 2022 gehouden enquête, dient te worden meegenomen in het definitieve aanzien van het horeca-plein. Pi Van de Venne zegt dat de D66-fractie zich ”tegen de plannen van het college keert om retail-ruimte terug te brengen op de voormalige V&D-locatie”.

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: D66

Rondevergadering

In de meest recente rondevergadering heeft D66 positief-kritisch gereageerd op de plannen en het programma van eisen (PvE) inzake bestuurlijke- en ambtelijke huisvesting. D66 is tevreden over enkele groen- en duurzaamheidsaspecten, de betere centralisatie van de gemeentelijke organisatie en het verruimen van budget voor het Huis aan de Markt. Tijdens de vergadering gaf D66 aan dat onze fractie blij is dat er wordt ingezet op efficiency, toegankelijkheid richting onze inwoners en dat we — i.p.v. acht locaties — teruggaan naar vier vernieuwende locaties.

concept Huis aan de Markt Beeld: CRA-Vastgoed

Huis aan de Markt

Uit de verschillende onderdelen kreeg het Huis aan de Markt de meeste aandacht van D66. Onze fractie heeft zich vanaf het begin vastgeklemd aan dit dossier — o.a. via verschillende schriftelijke vragen, een open brief en meerdere radiointerviews. Voor D66 is het duidelijk dat het proces in deze totaal is misgegaan omdat het college tot tweemaal toe een inwonersenquête hield en deze tot twee keer toe naast zich neer legde. Om succesvol te kunnen doorpakken wil D66 dat we de wensen van onze inwoners meenemen in het definitieve aanzien van de Markt en de herontwikkeling van de oude V&D-locatie. De basisprincipes voor D66 zijn: de resultaten van de enquête uit 2022 en het neerzetten van een historische gevel — dat aansluiting vindt bij de Markt en architectonische elementen toont van het voormalige Stadhuis te Sittard.

Tijdens de rondebehandeling werd D66 verrast doordat het college retail-ruimte wil terugbrengen in het voormalige V&D-pand — terwijl dit oorspronkelijk nooit in de plannen zat. D66 is tégen de komst van retail op deze plek. Temeer omdat Sittard-Geleen een overschot heeft aan retail-ruimte — zie De Ligne, onze gemeente vanuit de Provincie Limburg een miljoenen subsidie ontving om retail bij de V&D-locatie weg te bestemmen en omdat de Markt een horeca-plein is wat levendig dient te zijn. Onze fractie overweegt op het programmaonderdeel Huis aan de Markt meerdere moties en/of amendementen in te dienen tijdens de behandeling in de gemeenteraad.

Inbreng D66 tijdens vergadering

Via onderstaande video kunt u de gehele bijdrage van D66 inzake bestuurlijke- en ambtelijke huisvesting terugkijken. Daarnaast kunt op het YouTube-kanaal van D66 Sittard-Geleen de verschillende radiointerviews over het Huis aan de Markt terugluisteren.

Inbreng D66 Ronde: Huis a/d Markt en Huisvesting Gemeente — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Eerdere berichtgeving D66 inzake Huis aan de Markt

Lees via onderstaande berichten de eerdere berichten van de D66-fractie over het Huis aan de Markt, waaronder schriftelijke vragen en de open brief aan het college van B&W.