Vragen D66 inzake Huis aan de Markt, Sittard

Op dinsdag 6 december jl. ontving de fractie van D66 de Raadsinformatiebrief (RIB) inzake het Huis aan de Markt, te Sittard. In deze RIB wordt vermeld dat beide ontwerpen niet hebben geleid tot gunning van het project, dit naar aanleiding van de hoge kosten.

concept Huis aan de Markt Beeld: CRA-Vastgoed

Kosten en ontwerpen

Het ontwerp van Kaspro heeft een prijskaartje van €12 miljoen en het concept van CRA- vastgoed kost €22 miljoen. Het College van B&W concludeert daarmee dat beiden niet voldoen aan het door de Raad geraamde budget van ca. 7 miljoen euro en daardoor niet overeenkomen met de vastgestelde gunningsleidraad. Daarmee is de aanbestedingsprocedure beëindigd en zijn de ontwerpen van beide consortia dus van de baan.

Inwonerparticipatie en het Huis aan de Markt

Het College van B&W spreekt over een ‘’uitermate teleurstellende situatie’’ en over ‘’een enorme worsteling om hieruit te komen’’. Bij de D66-fractie roept dit alles veel vragen op, temeer omdat dit de tweede keer is dat er naar de mening van inwoners is gevraagd via een enquête inzake het Huis aan de Markt project en het hierbij specifieke eind-concepten van het ontwerp betrof. (2021 Mecanoo, 2022 Kaspro en CRA).

De fractie van D66 stelt daarom de volgende vragen aan het College van B&W:

Schriftelijke vragen D66:

Via onderstaande link kunt u de vragen van D66 gericht aan het College van B&W teruglezen.

Interview Forum op Maandag — BieOs.

Via onderstaande video kunt u het radiointerview van Raadslid Pepijn Pi Van de Venne terugluisteren inzake Huis aan de Markt en de D66-vragen erover.

Aan de telefoon: Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne over Huis aan de Markt, Sittard.

Fractievoorzitter Pepijn Pi van de Venne - Beeld: D66