Vragen inzake uitstoot Stikstof en Ammoniak Gemeente Sittard-Geleen.

Op 5 april jl. heeft onze D66-fractie kennisgenomen van de top-100 lijsten van stikstof- en ammoniakbronnen in Nederland. Deze zijn gepubliceerd door de Minister voor Natuur en Stikstof in bijlage op de beantwoording van Kamervragen.

Uitstoot Sittard-Geleen

Binnen de nationale lijst van de stikstofoxiden-bronnen staat de Chemelot Site Permit BV te Geleen op nummer vier met een emissie (kg) van 2123026,00. Betreffende de uitstoot van ammoniak krijgt het industrieterrein een derde plek toegekend op de landelijke top-100 lijst met een emissie (kg) van 113794,00. Beide chemische stoffen worden als schadelijk gekenmerkt voor natuur, lucht, bodem en water. Uiteindelijk resulteert dit ook in schade aan de biodiversiteit.

Beeld: D66

Vragen aan het College van B&W

Op basis van bovenstaande constateringen stelt de fractie van D66 de volgende vragen aan het College van B&W:

Bekijk de schriftelijke vragen van onze D66-fractie via onderstaande link: