Sittard-Geleen steunt initiatief D66 en sluit aan bij Schone Lucht Akkoord

Via de openbare besluitenlijst van week 8 dit jaar las de fractie van D66 dat de gemeente Sittard-Geleen zal aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord om een duurzame en gezonde stad te worden.

Beeld: D66/Canva

Het Schone Lucht Akkoord

Zo’n drie jaar geleden is het Schone Lucht Akkoord (SLA) tot stand gekomen door samenwerking tussen het Rijk, provincies en gemeenten. Inmiddels zijn het Rijk, alle provincies en circa 90 gemeenten in Nederland aangesloten bij het Akkoord.

D66 is van mening dat de aansluiting van Sittard-Geleen bij het Schone Lucht Akkoord (SLA) een zinvolle bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van onze gemeente en de profilering als klimaatvriendelijke stad bevordert. Temeer omdat lokale overheden voor de uitvoering van het SLA ook gebruik kunnen maken van de subsidie: Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA).

Schriftelijke vragen D66 SLA

Onze D66-fractie stelde in januari en september 2022 schriftelijke vragen inzake een deelname van Sittard-Geleen aan het Schone Lucht Akkoord. De vragen van D66 kunt u hieronder terugvinden.

Aansluiting Sittard-Geleen bij SLA

Hoewel er een flinke tijd overheen is gegaan voordat het college van B en W een besluit nam inzake de aansluiting van Sittard-Geleen bij het SLA, is D66 erg verheugd dat het college het D66-initiatief steunt en dat onze gemeente daarmee deelnemer wordt van het Schone Lucht Akkoord. Dit levert een flinke gezondheidswinst op voor onze stad en inwoners en draagt bij aan een groen, duurzaam en klimaatneutraal Sittard-Geleen. Onze fractie dankt wethouder Tillie voor de fijne en constructieve samenwerking in dit dossier. Super om samen Sittard-Geleen nog beter te maken.