Vervolgvragen D66 Schone Lucht Akkoord (SLA)

Björn Bonten (links) Pepijn Pi (rechts) - Beeld: D66

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne en Burgerraadslid Björn Bonten stellen vervolgvragen aan het College van B&W inzake de voortgang van de aansluiting van Sittard-Geleen bij het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Het Schone Lucht Akkoord

Zo’n twee jaar geleden is het Schone Lucht Akkoord (SLA) tot stand gekomen door samenwerking tussen het Rijk, provincies en gemeenten. Inmiddels zijn het Rijk, alle provincies en circa 90 gemeenten in Nederland aangesloten bij het Akkoord.

Een gezond, duurzaam en klimaatvriendelijk Sittard-Geleen

D66 is van mening dat de aansluiting van Sittard-Geleen bij het Schone Lucht Akkoord (SLA) een zinvolle bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van onze gemeente en de profilering als klimaatvriendelijke stad bevordert. Temeer omdat lokale overheden voor de uitvoering van het SLA ook gebruik kunnen maken van de subsidie: Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA).

Voortgang en SpUk-subsidie

Vandaar dat de fractie van D66 op 12 januari 2022 al schriftelijke vragen had gesteld aan het College van B&W inzake het Akkoord. In de beantwoording van de betreffende schriftelijke vragen van de D66-fractie, heeft het College van B&W vermeld in voorjaar van 2022 een besluit te nemen over een deelname van Sittard-Geleen aan het SLA en de Raad hierover te informeren. Inmiddels is het najaar al in zicht en heeft de Raad nog niks vernomen. Tevens is de aanvraagtermijn voor de SpUk-subsidie, waar het College van B&W van op de hoogte is, inmiddels bijna verstreken. Deze termijn sluit namelijk op 1 oktober aanstaande.

Schriftelijke vragen

Pepijn en Björn hebben daarom gezamenlijk vervolgvragen opgesteld richting het College van B&W. De vragen zijn te lezen via onderstaande link.

Vragen D66 12-01-2022

Oud Fractievoorzitter Bert Kamphuis stelde in januari dit jaar ook al vragen omtrent het Schone Lucht Akkoord (SLA). Hieronder kunt u de vragen teruglezen.