Schriftelijke vragen D66 en GroenLinks-PvdA inzake Bijenoase

Fractievoorzitters Pepijn Pi Van de Venne (D66) en Marco Schipper (GroenLinks-PvdA) hebben gezamenlijk als progressieve partijen vragen gesteld aan het college van B en W inzake het biodiversiteitsproject Bijenoase. Tevens geven D66 en GroenLinks-PvdA het college verschillende opties mee voor de uitvoering van het project.

Beeld: D66 en GroenLinks-PvdA

Project Bijenoase

Op 31 mei 2022 ontving de gemeenteraad een brief vanuit het college inzake de beantwoording van GroenLinks vragen betreffende het project Bijenoase. Het project Bijenoase voorziet in de voorgestelde aanpak o.a. ‘’in het – gedurende meerdere jaren – inrichten van pilotgebieden, het monitoren van de effecten, het organiseren van werksessies met vrijwilligers en professionals én het aanpassen van de beheerbestekken’’. Een projectvoorstel is aangevraagd bij het IVN Limburg. 

Financiële ruimte

In beantwoording stelt het college van B en W dat aan de motie Blije Bijen uitvoering wordt gegeven, maar dat dit voor het project Bijenoase niet mogelijk is gezien de daarvoor onvoldoende resterende financiële ruimte. 

Biodiversiteit in Sittard-Geleen

De fracties van D66 en GroenLinks-PvdA hechten grote waarde aan het vergroten en versterken van de biodiversiteit in Sittard-Geleen. De D66- en GroenLinks-PvdA-fractie vinden het daarbij cruciaal dat het uitvoering geven aan versteviging van de biodiversiteit in onze gemeente ook daadwerkelijk effectief is en dit breed gedragen wordt onder inwoners. Vandaar dat D66 en GroenLinks-PvdA ook veel waarde hechten aan het actief monitoren van biodiversiteitsversterkende projecten. 

Schriftelijke vragen

Naar aanleiding van deze constateringen hebben de fracties van D66 en GroenLinks-PvdA de volgende vragen aan het college van B en W. De vragen kunt u lezen via onderstaande link.