Vragen D66 inzake Stenen Sluis Stadspark Sittard, Kollenberg- Leyenbroek

Helaas heeft de fractie van D66 moeten constateren dat er ernstige beschadigingen zijn toegebracht aan de historische Stenen Sluis. Gezien deze beschadigingen en de monumentale status van het historische stadspark Leyenbroek in Sittard, heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan het college van B en W.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Stadspark Sittard

Onze stad Sittard-Geleen is een stad waar mensen graag wandelen in een van de groene parken die liggen in onze gemeente. Een van die mooie parken is het stadspark in Sittard, gelegen tussen de oude binnenstad en de wijk Park- Leyenbroek. Het Sittardse stadspark Leyenbroek is een volkspark en kenmerkt zich door een gemengde Engelse- en Franse landschapsstijl, met veel groenstroken en hoge bomen.

Monumentale status

Het Park is aangelegd in begin jaren twintig en dertig van de vorige eeuw en ontworpen door tuinarchitect Tersteeg. Momenteel is het Park in bezit van een Rijksmonumentale status. In Nederland zijn er maar twee parken met een monumentale status, het Vondelpark in Amsterdam en het Stadspark Leyenbroek in Sittard-Geleen.

Stenen Sluis

Door het Park in Sittard stroomt ook de Geleenbeek. Op deze beek ligt een uit 1779 stammende stuw, genaamd de ‘Stenen Sluis’. D66 hecht grote waarde aan het goed onderhouden van de monumenten in onze stad Sittard-Geleen, daar hebben wij al vaker aandacht voor gevraagd. Helaas heeft de fractie van D66 moeten constateren dat er ernstige beschadigingen zijn toegebracht aan de historische Stenen Sluis.

Beschadigingen

De beschadigingen aan de Stenen Sluis zijn toegebracht aan de ijzeren hekjes. De ronde uiteindes zijn daarbij afgebroken (zie bijlage voor foto’s). Gezien deze beschadigingen en de monumentale status van het historische stadspark Leyenbroek in Sittard, heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan het college van B en W.

Reactie college

Het college van B en W heeft via de beantwoording op de schriftelijke vragen van D66 laten weten de beschadigingen te laten herstellen. Ook zij zijn geschokt over de beschadigingen en die waren bij hen nog niet bekend. Vandalisme is de mogelijke oorzaak, helaas. De Stenen Sluis krijgt aandacht en onderhoud. Tot slot schreef ook De Limburger een artikel over de vragen van D66. Den antwoorden en het artikel zijn te lezen via onderstaande buttons/links.