Vragen D66 inzake herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard

Beeld: Pepijn Pi (D66)

Op vrijdag 20 mei jl. heeft de fractie van D66 kennisgenomen van een brief, gericht aan de Gemeenteraad, van bezorgde bewoners aan de Parklaan te Sittard inzake het Corio Glana project en daaruit voortvloeiende herinrichting van hun straat. In deze brief spreken zij hun zorgen uit over de staat/stabiliteit van hun (vaak Gemeentelijke- en/of Rijks monumentale) woningen bij de toekomstige herinrichting/verbreding van de Geleenbeek.

Corio Glana Project en Klimaat

Door het verwijderen van de betonnen kuip en het verbreden van de Keutelbeek vrezen zij voor grondverzakkingen rondom hun woningen en een toename in de overlast van ratten. Hoewel D66 volledig achter het Corio Glana project staat en de verbreding van de beek noodzakelijk is voor Sittard-Geleen inzake de klimaatadaptatie van onze stad, snapt de fractie van D66 de zorgen van deze bewoners. Temeer omdat een straat verderop in Ophoven op vrijdag 20 mei jl. ook een deel van de reeds opgeleverde kademuur was ingestort tijdens een hevige piekbui.

Beeld: Pepijn Pi (D66)

Zienswijzen en bruggetjes

Als laatste punt wordt door deze groep bewoners aangehaald dat zij niet tevreden zijn over de contacten en/of voorliggende plannen van de gemeente Sittard-Geleen. Er wordt aangegeven dat de plannen nog niet zijn geconcretiseerd en dat bezwaren en/of zienswijzen – zoals met betrekking tot de bruggen die de openbare weg met hun woningen verbinden – onvoldoende zijn meegenomen.

Beeld: Pepijn Pi (D66)

Schriftelijke vragen D66 aan het College

Dit alles constaterende heeft de D66-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. De schriftelijke vragen van D66 kunt u lezen via onderstaande link. Bijgevoegd is ook de ontvangen brief van omwonenden van de Parklaan te vinden.