Noodfonds cultuur

In aanloop naar de begrotingsbehandeling hebben Progressief Schiedam en D66 het initiatief genomen tot een motie waarin het college opgeroepen wordt een noodfonds in te stellen voor culturele instellingen die in financiële problemen raken.
CDA, GroenLinks, Alles voor Schiedam, PvdA, LOS en AOV dienden deze motie mee in.
Hij werd aangenomen door een meerderheid van de raad.Waarom een noodfonds?


Tijdens de coronapandemie is vanuit het Rijk financiële steun gegeven aan culturele instellingen. Dit bedrag werd overgemaakt naar de gemeente, die het kon doorgeven aan culturele instellingen, die hulp nodig hadden. Schiedam ontving ruim 3 miljoen euro. Na de pandemie was hiervan nog een bedrag van meer dan een miljoen euro over. De gemeente heeft dit bedrag overgeboekt naar de algemene reserve.
Maar de problemen van enkele culturele instellingen waren nog lang niet voorbij. Na corona was het bezoek net weer aan het aantrekken, toen de energiecrisis uitbrak. Hand in hand daarmee liep de inflatie op tot enorme hoogte.

Instellingen zoals het Theater aan de Schie en het Stedelijk Museum Schiedam huren hun gebouw van de gemeente. Deze huur wordt weer betaald van de subsidie die zij krijgen van diezelfde gemeente. (Vestzak/broekzak dus).
Alleen: afgelopen jaar verhoogde de gemeente de huur met 6%, terwijl de subsidie verhoogd werd met 3%. Een behoorlijk scheve situatie. Daarnaast huurt bijvoorbeeld het museum ook een depotgebouw, waar de kunstcollectie van de gemeente bewaard wordt.
Los van die huur zijn loonkosten en allerlei andere uitgaven met 8 tot 10 procent gestegen vanwege de hoge inflatie.

Hierdoor hebben enkele instellingen aangegeven in 2024 of hooguit 2025 in serieuze problemen te komen. Om daarvoor een vangnet te bieden, hebben D66 en PS dus het voortouw genomen tot deze motie. Daarmee wordt nu 800.000 euro van de overgeboekte cultuurgelden weer “teruggehaald”.
Laten we zorgvuldig omgaan met onze culturele instellingen. Zij zijn van grote waarde voor onze stad. Niet alleen op cultureel gebied, maar ook economisch.

Zoals gezegd waren 8 van de 11 fracties in de gemeenteraad voor deze motie. Een breed draagvlak! De motie werd dan ook aangenomen met 22 stemmen voor en 13 tegen.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Het Stedelijk Museum Schiedam tijdens de feestelijke heropening in 2022 Beeld: John van Sliedregt