Even bijpraten…

De raadsverkiezingen liggen inmiddels bijna twee maanden achter ons.
Tijd om even bij te praten. Wat is er met en rond D66 gebeurd sinds 16 maart?

Wat was dat een koude douche, de verkiezingsuitslag op 19 maart jl.
Wat is er door een aantal leden hard gewerkt tijdens de campagne en wat hadden we er allemaal meer van verwacht.

Maar uiteindelijk bleek, dat D66 een zetel achteruitgegaan is ten opzichte van 2018.

De redenen?
Landelijk scoorden we op 19 maart 9%, terwijl de peilingen een hogere score aangaven.
Daarnaast bleek landelijk GroenLinks het veel beter te doen dan op basis van de peilingen te verwachten was. En er is met Alles voor Schiedam een lokale partij bijgekomen, die ongetwijfeld stemmen van ons afgesnoept heeft.
Dit zijn zomaar wat gedachten die voor mij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen verklaren.

Maar goed:  het was dus even slikken en balen. Vooral voor onze nr 4, Koen van Baekel, nr 5 Zülfikar Güler en nr 6 Diane Reijnhout. 

Maar, zoals ik bij de installatie van de nieuwe raad in mijn toespraak ook heb aangegeven: D66  is er de club niet naar om te blijven hangen in chagrijn. Even balen mag, maar daarna gaan we met frisse moed verder. En dat doen we dus ook!

De nieuwe fractie:

Op zondagavond 23 maart is de nieuwe fractie, bestaand uit Anouschka Biekman , Marjolijn Keverling en ikzelf voor het eerst bij elkaar gekomen.

De fractie heeft mij gekozen tot fractievoorzitter. Wij hebben de nr 4 van onze lijst, Koen van Baekel, gevraagd commissielid/opvolgend raadslid te worden. Gelukkig heeft Koen hier “ja” op gezegd.
Op 21 april is hij beëdigd.

Wat ik als fractievoorzitter over onze nieuwe club al kan vertellen, is dat de onderlinge stemming erg goed is. We weten elkaar al goed te vinden. En we hebben een mooie mix van personen, persoonlijkheden en vakkennis. We hebben met elkaar echt heel veel zin in de komende vier jaar!

Einde oude raad:

Op 24 maart kwam de oude raad voor het laatst bijeen. Voor onze partij betekende dit een (politiek) afscheid van Arjen Kuin, Jarle Lourens en Zülfikar Güler.
In dit artikel lezen jullie hier meer over.

Wij feliciteren Arjen met zijn welverdiende Koninklijke onderscheiding en wij bedanken hem, Jarle en Zülfikar voor hun inzet voor D66 in de afgelopen jaren. Jullie hebben alle drie bijgedragen aan een mooier Schiedam!

Begin nieuwe raad:

Op 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Voorlopig was deze eerste bijeenkomst vooral bedoeld om de gekozen raadsleden te beëdigen en de fractievoorzitters een korte eerste verklaring te laten afleggen.

De nieuwe raad gaat komende week officieel van start met de eerste vergadercyclus.

Op weg naar een nieuw college:

Een nieuwe gemeenteraad betekent ook dat er een nieuwe coalitie gevormd dient te worden, met een nieuw college van B&W tot gevolg.

Als grootste partij mocht de VVD de leiding nemen bij de coalitievorming. Zij deed dit door oud-wethouder Nathalie Gouweleeuw aan te stellen als verkenner. Alle partijen zijn bij haar op bezoek geweest, om aan te geven wat men belangrijk vindt bij de totstandkoming van een nieuwe coalitie.
Namens D66 zijn Anouschka en ik op de koffie geweest.

Wij hebben aangegeven dat D66 streeft naar een coalitie waarin zoveel mogelijk Schiedammers met diverse achtergronden zich herkennen. De vertaling hiervan is, dat er vertegenwoordiging zou moeten zijn van de grootste partij, dat serieus gesproken moet worden met DENK en dat er ruimte moet zijn voor partijen links van het midden en winnaars van de verkiezingen. Natuurlijk hebben wij aangegeven ook deel te willen uitmaken van een nieuwe coalitie.

Uiteindelijk presenteerde mevrouw Gouweleeuw het advies onderhandelingen te laten beginnen met de VVD, DENK, D66, Progressief Schiedam en Alles voor Schiedam.
Voor ons een verrassende combinatie, waar het gaat om nieuwkomer AvS. Maar verder beantwoordde deze combinatie vrij goed aan de wensen die wij bij de verkenner uitspraken.
Wel hadden wij vragen bij het feit, dat deze coalitie 18 zetels zou tellen in de raad. Een meerderheid van slechts een zetel
Toch besloot de fractie positief te staan tegenover deze combinatie en open te staan voor de onderhandelingen.

Maar het liep anders….

Nadat de verkenning van start gegaan was kondigden DENK, GroenLinks, Progressief Schiedam en PvdA aan vanaf dat moment als een blok te willen optrekken. Hun letterlijke vertaling hiervan was dat zij òf alle vier in een coalitie zouden plaatsnemen, òf geen van allen.
Dit botste met het advies van verkenner Gouweleeuw.
Het advies van de verkenner werd afgewezen door een meerderheid van de raad en op initiatief van Progressief Schiedam werd een motie ingediend (en aangenomen) die opriep tot een nieuwe verkenner, vanuit de fractie van DENK.

Dit werd oud-wethouder Fahid Minhas (VVD). Met hem voerden Anouschka en ik een lang, intensief en prettig gesprek.

Het advies van de heer Minhas werd op vrijdag 6 mei gepubliceerd en besproken in de raad.

Ditmaal bestond de voorgestelde coalitie uit DENK, VVD, PvdA, D66 en Progressief Schiedam.
Slechts een wijziging ten opzichte van het eerste advies (PvdA in plaats van AvS).
Wel met ruimere meerderheid in de raad en met drie leden van het zogenoemde Progressief Initiatief.

Dit advies werd wèl positief ontvangen in de raad. Ook vanuit de partijen die niet opgenomen zijn in deze combinatie kwam geen weerstand.

Dit betekende, dat de fractie van DENK een informateur kon aanstellen en dat vervolgens tussen deze vijf partijen onderhandelingen gaan starten over de vorming van een nieuwe coalitie en college.
Namens D66 zullen Anouschka Biekman, Marjolijn Keverling en ik de onderhandelingen voeren.

Wij gaan de onderhandelingen met veel vertrouwen in en hopen jullie snel te kunnen bijpraten over de resultaten!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter