Bedankt voor jullie inzet!

Op 24 maart kwam de gemeenteraad 2018-2022 voor het laatst bij elkaar.
Met maar twee agendapunten: Ten eerste het aanbieden van de geloofsbrieven van de nieuwgekozen raadsleden. En ten tweede het afscheid van de vertrekkende raadsleden.


Uit de gemeenteraadsfractie van D66 namen Jarle Lourens en Arjen Kuin afscheid.

Jarle maakte sinds 2018 deel uit van de gemeenteraad. Hij heeft vorig jaar besloten zich niet herkiesbaar te stellen.
Wat niet betekent dat hij nu buiten beeld is voor de Schiedammers. Integendeel: direct na zijn vertrek als raadslid is hij gestart als Stadsdichter.
Wij wensen hem hierbij veel succes!

Arjen Kuin is de afgelopen 12 jaar raadslid namens D66 Schiedam geweest. Een fractielid waarop je kon bouwen! Niet geheel toevallig was dit ook een van zijn portefeuilles.
De nieuwe fractie zal zijn kennis op het gebied van bouwprojecten, bestemmingsplannen, grondexploitaties en zienswijzen gaan missen!
We wensen ook Arjen veel geluk in zijn leven “na de raad”.

Voor zijn langdurige inzet als gemeenteraadslid werd Arjen Kuin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Naast onze Jarle en Arjen nam D66 Schiedam ook afscheid van opvolgend raadslid Zülfikar Güler. Hij heeft zich de afgelopen acht jaar met enorm veel ingezet voor D66. Met name op het gebied van onderwijs, zijn passie.
Van 2014-2018 als raadslid. De afgelopen vier jaar als opvolgend raadslid en fractie-ondersteuner.

D66 Schiedam bedankt Jarle, Zülfikar en Arjen voor hun inzet voor de partij. Wij wensen heb alle gezondheid, geluk en succes toe in hun leven “na de raad”.