En we gaan verder!

De zomervakantie zit erop. Een periode waar ik eerlijk gezegd hard aan toe was.
Soms is het gewoon even nodig om rust en enige afstand te nemen.
Het zorgt ervoor dat je na een tijdje weer fris en vol energie bent.
En dat is hard nodig, want er staat college en raad het komende jaar veel werk te wachten.

Binnen de fractie en raad zijn de diverse functies en commissies ingedeeld.
Marjolijn is vice-fractievoorzitter en binnen de raad is zij lid van de agendacommissie en van de werkgeverscommissie. Ook zal zij vergaderingen van de raadscommissie voorzitten.

Koen is lid van de auditcommissie en van de klankbordgroep inzake Rotterdam The Hague Airport (Zestienhoven).

Zelf ben ik als fractievoorzitter lid van het presidium van de raad, neem ik deel aan het coalitieoverleg en ben ik lid van de commissie die jaarlijks reflectiegesprekken voert met de burgemeester.

Enkele weken geleden heeft de fractie voor het eerst in deze periode schriftelijke vragen ingediend. In dit geval samen met de overige coalitiefracties. Het betrof namelijk een onderwerp waarover we in het coalitieakkoord afspraken gemaakt hebben: blurring.
Meer informatie over die schriftelijke vragen lees je hier.

Inmiddels hebben we de eerste vergadercyclus na de zomer afgerond.
Deze was nog niet zwaar. De raadsvergadering bestond uiteindelijk zelfs voornamelijk uit hamerstukken.

Deze raadsvergadering kende voor D66 Schiedam wel twee mooie momenten.
Ten eerste werd Zülfikar Güler benoemd tot commissielid. Hiermee is de fractie weer compleet en vervult Zülfikar de politieke rol die hij in de vorige periode ook vervulde.

En tijdens de vergadering hield Koen van Baekel zijn maidenspeech. Toch ook altijd een bijzonder moment.

De komende twee maanden gaan intensief worden. De begroting voor 2023 wordt momenteel opgesteld  door het college. Aansluitend daaraan komt het college met het bestuursprogramma. Dit is de uitwerking van het coalitieakkoord. Ongetwijfeld gaat dit ook voor de raad veel werk en discussie opleveren.

De fractie gaat hiernaast ook nadenken over manieren waarop we zichtbaar en aanwezig bereikbaar zijn in de stad. Of dit de terugkeer is van SpreekUur 66, of dat we op een anderen manier zichtbaar zijn, daarvan houden we jullie op de hoogte!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam