Schriftelijke vragen Blurring


Wel of niet een wijntje schenken in een galerie. Het zorgde de afgelopen weken voor onduidelijkheid in Schiedam. En het zou zo simpel kunnen zijn.
In het coalitieakkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt over blurring (waaronder ook deze kwestie valt), maar ook over de prioriteiten van handhavers.

Om duidelijkheid te krijgen, stelde de fractie van D66 Schiedam hierover vragen aan het college van B&W. Hierbij kregen wij steun van de overige fracties binnen de coalitie.

Hieronder leest u deze vragen:

Schiedam, 8 september 2022

De fracties van D66, VVD, DENK, PvdA en Progressief Schiedam waren onaangenaam verrast over recente berichten in de lokale pers over Schiedamse galeriehouders, die nadat een van hen een officiële waarschuwing ontving, geen alcoholische dranken meer durven te schenken bij evenementen in hun zaak. Op 6 september publiceerde Schie een artikel met daarin de uitleg van de gemeente hierover.

In juli 2019 nam de gemeenteraad al de motie “Mengvormen winkel/horeca (blurring)” aan, die op initiatief van D66 en Fractie Van Dijk werd ingediend.

In het coalitieakkoord “Verder, voor een kleurrijke stad”, dat onze fracties in juni jl. sloten, zijn afspraken gemaakt over het mogelijk maken van blurring (in een breed kader), maar ook over het kritisch kijken naar de prioriteiten van de Schiedamse handhavers.
De berichten die wij nu lezen, lijken strijdig te zijn met onze intenties en afspraken in het coalitieakkoord.
Natuurlijk kunnen niet alle afspraken in het coalitieakkoord direct omgezet worden in beleid.
Maar wij zijn van mening dat er mogelijkheden zijn om vooruitlopend daarop soepel om te gaan met bovenstaande kwestie.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:
1.
Bent u bereid om op korte termijn met de galeriehouders in gesprek te gaan en een oplossing te zoeken, die in lijn is met de afspraken in ons coalitieakkoord? Zo nee, waarom niet?
2.
Welke mogelijkheden ziet u in dit verband, om blurring mogelijk te maken, zolang het beleid op dit punt nog niet aangepast is?
3.
Bent u bereid om op korte termijn een prioritering aan te brengen in de handhavingstaken van onze BOA’s? En welke plaats in de rangorde ziet u dan ongeveer weggelegd voor het handhaven op blurring, zoals bijvoorbeeld op alcohol in galerieën?
4.
Bent u bereid om, in afwachting van een bevredigende oplossing, niet te handhaven op het schenken van alcohol in galerieën? Zo nee, waarom niet?
Namens,
D66      John van Sliedregt
VVD    Tom Janssen
DENK         Cemil Kahramanoglu
PvdA     Jessie Silva
PS John Maris

Voor de PDF, klik hier